Sjuksköterska i Dals sjukhuset. Foto: Marja Väänänen / Helsingfors stad

Helsingfors strävar till att undvika permittering av sin personal – kritiska funktioner säkras med hjälp av beredskapsplan

Helsingfors stad vill med alla medel undvika att permittera sin personal på grund av situationen som coronaviruset orsakat. Läget för personalen varierar stort mellan olika branscher och arbetsroller. En del av stadens funktioner är stängda men till exempel inom sektorn för social- och hälsovård har det skett en betydande ökning av behovet av arbetskraft.  Dessutom måste räddningsverket säkra tillräcklig personal även under undantagsförhållanden.

Staden börjar utreda möjligheterna att överföra personal från sådana funktioner som är stängda på grund undantagsförhållandena, till andra uppgifter över sektor-, affärsverks- eller ämbetsverksgränder, allt efter behovet av arbetskraft. I praktiken innebär detta att personal, med den behövliga erfarenheten eller kunskapen, kan flyttas från en sektor till en annan, till uppgifter där behovet av arbetskraft ökat.

Staden gör sitt bästa för att reagera på förändringarna i behovet av arbetskraft också med hjälp av planering personalens av semestrar och frånvaro. För att undvika permitteringar och trygga kontinuiteten för stadens funktioner granskas även tidpunkterna för semestrarna. I uppgifter där behovet av arbetskraft minskat, uppmuntras personalen att ta ut intjänade semesterdagar som semester. Däremot bereder man sig inom sektorn för social- och hälsovård och räddningsverket att med stöd av beredskapslagen flytta semestrarna för att säkerställa tillräcklig arbetskraft.

Patrullerande ungdomsarbete förstärks

I den rådande situationen finns ett alldeles särskilt behov av patrullerande ungdomsarbete som rör sig bland de unga och det görs som ett tillägg till digitalt ungdomsarbete och individuellt stöd.

Helsingfors stad har tillsammans med Esbo, Vanda och Grankulla intensifierat samarbetet inom ungdomsarbetet. I varsamheten deltar också bland annat Aseman Lapset ry. Projektet koordineras i huvudstadsregionen av det gemensamma projektet Ungdomsarbete på spåret (Nuorisotyö raiteilla).

Kommunerna har även tätt samarbete med polisen. Den förebyggande verksamheten vid polisinrättningen i Helsingfors förebyggande verksamhet och ungdomstjänsterna samarbetar aktivt och upprätthåller en uppdaterad bild av hur unga rör sig och samlas i staden.