Läkande barn i Fiskehamnen. Foto: Riku Pihlanto, Helsingfors stad

Helsingfors kallar städer att lösa globala problem tillsammans

Helsinki Impact Conference hämtar denna vecka en stor skara beslutsfattare, forskare och stadspolitiska opinionsbildare intresserade av stadsutvecklingen till Helsingfors Musikhus. Helsingfors stad vill i egenskap av värd sätta fart på samarbetet mellan städer som är nödvändigt för att kunna lösa globala problem och förtäta den europeiska gemenskapen.

”Städer skapar förutsättningar för en smidig och god vardag. De är vägvisare och ett underlag för framtidens viktigaste lösningar, vare sig det handlar om energiproduktion, utveckling av balanserade stadsdelar eller digitalisering i syfte att förbättra tjänsterna”, påminner Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori som öppnar konferensen.

”Samtidigt blir städernas roll och betydelse som lösare av globala samhällsutmaningar större. Därför bör städer ha mer inflytande när beslut om dessa teman fattas vid europeiska och internationella bord.”

Konferensen för inbjudna den 9–10 oktober riktas till ledare, utvecklare, forskare och stadspolitiska opinionsbildare i europeiska städer. Talarlistan är i världsklass: deltagare är bland annat kanadensaren Brent Toderian som inspirerar att skapa tätare och mer levande städer, samt italienskan Francesca Bria som utlägger digitaliseringens sociala betydelser.

Hela programmet för konferensen och presentationer av talarna finns på hel.fi/hic2019.

Konferensläktare på Ode, Gamlasgården och Nordhuset

Alla stadsbor och medborgare som är intresserade av städernas utveckling är välkomna att följa direktsändningen från evenemanget till Odes Kino Regina, Gamlasgården och Nordhuset den 9 oktober kl. 9.30–16 och den 10 oktober kl. 9.00–14.30. (Obs: Sändningen på Nordhuset endast 9.10).

Det är möjligt att delta i konferensens diskussioner med hjälp av den interaktiva mobilapplikationen screen.io.

Konferensen ordnas av Helsingfors stad i samverkan med nätverken Eurocities och Metrex samt med Stadsakademin. Helsinki Impact Conference är ett av Helsingfors stads huvudevenemang under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Helsingfors en föregångare inom hållbar stadsutveckling

Helsingfors är på många sätt en föregångare inom hållbar stadsutveckling. Helsingfors är till exempel den första staden i Europa som har förbundit sig till att rapportera om FN:s mål för hållbar utveckling, och utmanar andra europeiska städer att delta.

Strävan att uppnå kolneutralitet och likvärdig stadsplanering är grundbultarna i den hållbara utvecklingen i Helsingfors.

”I Helsingfors är hållbara lösningar inte bara miljövänliga och energieffektiva utan de bygger på invånarnas helhetsbetonade välbefinnande och boendemiljöernas livskraft”, framhäver borgmästare Vapaavuori.

”Europas interna enhetlighet härstammar från välmående städer och stadsdelar. Helsingfors har i sin strategi också i fortsättningen förbundit sig att vara ett europeiskt toppexempel på förebyggande av segregation och möjliggöra stadsdelarnas jämlikhet och välfärd.”

Helsingfors lösningar i den hållbara stadsutvecklingen har lyfts fram under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd som började i juli. Exempel på Helsingfors lösningar presenteras på webbplatsen Signals from Helsinki.

Mera om ämnet

Helsinki Impact Conference 

Helsingfors hållbara lösningar 

Konferensens sidoevenemang

Kino Regina, Ode
Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4
https://www.facebook.com/events/388111255207634/

Gamlasgården
Klarinettvägen 5, Gamlas station/Cittertorget
https://www.facebook.com/events/441808636419293/

Nordhuset (obs! endast 9.10)
Mosaiktorget 2
https://www.facebook.com/events/975032059499557/