Helsingfors-info öppnas på Ode i dag

Helsingfors stads moderniserade informationstjänst ska fungera från den 5 december i den nya servicepunkten som finns på centrumbiblioteket Ode vid Tölöviken.

Tjänsten är avsedd för alla Helsingforsbor.

Läs mera om Helsingfors-info här

Servicepunkten på Ode Tölöviksgatan 4. Öppnas i 5.12.
mån.–tors. 9–18, fre. 10–18

DELA