Helsingfors i siffror 2019 – statistisk handbok i fickformat utkom på sju språk

Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller i komprimerat format central statistisk information om Helsingfors och dess invånare. Publikationen på 48 sidor ryms väl in i fickan och innehåller nyckeltal bland annat med avseende på miljö, befolkning, boende och byggande, utbildning, ekonomi, trafik, turism och förvaltning.

Det uppdaterade statistikpaketet har nu kommit ut på finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska och kinesiska utgåvor.

Smakprov på fakta i fickstatistiken:

  • Helsingfors har 27 badstränder, 13 vinterbad, 14 ishallar, 16 simhallar och friluftsbad, 818 idrottsplatser inomhus och 92 hundparker.
  • Ryssarna var i fjol den grupp utländska turister som hade flest övernattningar i Helsingfors: över 209 000 övernattningar vid registrerade inkvarteringsrörelser. På nästa plats kom Tyskland (189 000) och sedan Förenta staterna (177 000), Storbritannien (159 000) och Sverige (148 000).
  • De mest populära museerna i fjol var Helsingfors stadsmuseum (cirka 445 000 besök) och Ateneum (323 000). Antalet besök på stadsbiblioteken var 6,5 miljoner, det vill säga cirka 10 biblioteksbesök per invånare.
  • Helsingforsarna har en medelålder på 40,7 år. Befolkningen i hela Finland är i genomsnitt äldre: 42,9 år.
  • Den förväntade livslängden för män var 78,7 år för pojkar födda år 2018, vilket är nästan tolv år mera än år 1978. Kvinnors förväntade livslängd för flickor födda i fjol var 84,1 år.
  • Närmare 49 procent av Helsingfors hushåll var enpersonshushåll. Hushåll med två personer utgjorde 31 procent av hushållen, och cirka 11 procent av hushållen bestod av åtminstone fyra personer.
  • Helsingfors stad har sammanlagt 37 700 anställda. De vanligaste yrkesbeteckningarna är barnskötare och närvårdare. Ungefär 40 procent av stadens alla anställda arbetar inom social- och hälsovårdssektorn.
  • Luftkvaliteten i Helsingfors centrum var i fjol god eller nöjaktig under 91 procent av årets timmar. Den varmaste dagen hade en medeltemperatur på 30,4°C, då den året innan hade varit 24,2°C.

Publikation:

Tilastotietoja Helsingistä 2019, pdf.

Helsingfors i siffror 2019, pdf.

Helsinki facts and figures 2019, pdf.

Хельсинки в цифрах 2019, pdf.

2019 年赫尔辛基实情录, pdf.

Helsinki in Zahlen 2019, pdf.

Helsinki en chiffres 2019, pdf.