Helsingfors-hjälpen

Helsingfors-hjälpen får nya företagspartners

Helsingfors-hjälpen erbjuder hjälptjänster och samtalshjälp för seniorerna i Helsingfors under coronaepidemin. Under den första veckan har Helsingfors-hjälpen redan nått över 10 000 stadsbor som är över 70 år och mer än 700 har begärt med att handla i mataffär eller hjälp med apoteksärenden. Det är möjligt att utföra insatserna tack vare samarbetspartnerna och idag har även Universitetsapoteket, Posten och Logisnext Oy anslutit sig till Helsingfors-hjälpen.

”Det är fantastiskt att vi nu har fått nya partners för denna gemensamma insats. Redan från början har olika företag och branscher tagit kontakt med oss. Viljan att hjälpa och bära ett socialt ansvar i denna exceptionella situation är helt enastående,” säger Tiina Hörkkö, direktör vid Helsingfors-hjälpen.

Universitetsapoteket är ett socialt företag som vill vara med och ta hand om de äldre under coronasituationen: ”Vi går väldigt gärna med i detta samarbete. Vi vill också ta hand om de äldre som inte har en familjemedlem eller nära och kära för att hjälpa till med vardagliga ärenden,” säger Hanna-Mari Store, direktör för Universitetsapoteket.

I fortsättningen kommer transporten av livsmedelsuppköp delvis att hanteras med elkraft. Posten och Logisnext Finland Oy lånar Helsingforshjälpen 14 miljövänliga elektriska skotrar av märket Kyburz. Logisnext Finland tar hand om skötseln och underhållet av skotrarna. Posten och Logisnext Finland utbildar förare som utsetts av Helsingfors-hjälpen och instruerar dem i hur skotrarna manövreras. Förutom anvisningarna som förarna får under användarutbildningen följer de alla de försiktighetsåtgärder som gäller för coronaviruset.

Det långa samarbetet mellan Posten och Logisnext Finland Oy (tidigare Rocla Solutions Oy) gör det möjligt att snabbt starta projekt av det här slaget inom socialt ansvar: ”Det är bra att de elektriska skotrarna, som vi skulle få, nu tillfälligt kan användas för det här ändamålet. Det är jättebra för oss postanställda att vara engagerade i socialt ansvar också på det här sättet,” säger Kari Tuomola, som ansvarar för Postens utrustning.

Med skoter sköts endast butiksärenden. Transport av läkemedel ordnas på andra sätt med specialtransporter. Helsingfors-hjälpens frivilliga och anställda levererar de äldres butiksuppköp också med bil, cykel och till fots. Då de elektriska skotrarna blir en del i logistikkedjan löper arbetet snabbare och volymerna ökar avsevärt. De elektriska skotrarna är registrerade som mopeder vilket gör att de kan parkeras närmare kunderna. En elektrisk skoter med släpvagn kan transportera en last på 270 kilo och med en enda laddning har skotern en räckvidd på cirka 110 kilometer.

Helsingfors stad och Helsingfors församlingar har arrangerat Helsingfors-hjälpen. Med i samarbetet som företagssamarbetsparners är också HOK-Elanto och Genesys.

Helsingfors-hjälpen betjänar vardagar kl. 9-16 på numret 09 310 10020.

Ytterligare information finns på nätet på adressen hel.fi/helsingforshjalpen