Helsingfors-hjälpen på telefon. Foto: Katja Tähjä / Helsingfors stad

Helsingfors-hjälpen inledde sin verksamhet

Samarbetet mellan Helsingfors stad, församlingar, föreningar och frivilliga för att hjälpa äldre helsingforsbor tillkännagavs den 20 mars. Helsingfors-hjälpens verksamhetsmodell har byggts upp på en vecka och tjänsten som är riktad till äldre i staden inledde sin verksamhet redan idag.

De första helsingforsarna över 80 har nåtts per telefon och insamling av hjälpbehov har börjat. Samtidigt har många äldre i Helsingfors redan erbjudits möjligheten att diskutera vardagen och behovet av mentalt stöd mitt under coronaepidemin.

Måndagen den 30 mars, kl. 9, öppnar Helsingfors-hjälpens telefontjänst. Till den kan alla personer över 70 år som behöver hjälp ringa upp och få samtalsstöd och hjälp med att utföra ärenden under undantagsförhållandena som verkar pågå länge.

Helsingfors-hjälpens telefonnummer är 09 310 10020 och numret betjänar vardagar kl 9–16.

Tilläggsinformation

”I Helsingfors har vi knappast någonsin kommit igång med insatser för att hjälpa människor så storskaligt och så snabbt. Helsingfors-hjälpen är en enorm insats för stadens-och kyrkans personal, liksom för det  växande antal föreningar och frivilliga som är med. Samtidigt är det ett fint uttryck för den kraft som finns i samhället och när man går samman,” säger Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors.

Det är särskilt viktigt att få de vardagliga rutinerna, som att gå till livsmedelsbutiken eller apoteket, att löpa också för äldre stadsbor. De har uppmanats stanna hemma och undvika att sköta ärenden utomhus för  förhindra spridningen av coronaviruset.

Samarbete med HOK-Elanto detaljhandel och Genesys callcenterverksamhet

Helsingfors-hjälpen har fått som samarbetspartner HOK-Elanto för skötseln av  butiksärenden. HOK-Elanto har denna vecka öppnat en ny matbeställningstjänst för äldre som en del av Helsingfors-hjälpens verksamhet. HOK-Elanto organiserar matbeställningstjänst för över 70-åringar i Helsingfors tillsammans med staden och Helsingfors församlingar. Med HOK-Elanto matbeställningstjänst kan man beställa hela veckans veckovaror på en gång per telefon och få kassarna hemburna till hemdörren av stadens- och församlingarnas personal eller frivilliga.

”När borgmästaren berättade om Helsingfors-hjälpen och bjöd in lokala aktörer tog Jukka Ranua, som är utvecklingsdirektör för HOK-Elantos näthandel, strax kontakt med oss. De hade otroligt snabbt kommit på idéer och organiserat ett sätt att hjälpa äldre stadsbor med sin nya telefontjänst. På grund av koronasituationen hade också vi brådska och vi kunde snabbt ta fram en verksamhetsmodell och nu är HOK-Elantos matbeställningstjänst en funktionell, kritisk del av helheten Helsingfors-hjälpen, säger Tiina Hörkkö”, direktör för Helsingfors-hjälpen.

Förutom telefontjänsten har 18 samordningsställen upprättats runt om i Helsingfors för att beställa, köpa och distribuera kassar med inköp. ”De regionala samordningsställena ligger i församlingarnas lokaler och används för att samordna inhandlandet av varor och leveransen av kassarna hem till de äldre på ett tryggt sätt. Äldre behöver inte och ska inte komma till dessa samordningsställen för att få hjälp, man  får den hjälp man behöver genom att ringa, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Helsingfors-hjälpen ägnar särskild uppmärksamhet åt att trygga säkerheten för de äldre och alla som är med i verksamheten och tjänstens olika skeden. Detta gäller lika mycket för kundregistrets dataskydd som själva ärendena. Samtal till personer över 80 år kommer alltid från samma Helsingfors-hjälpens telefonnummer 09 310 10020. Det är endast stadens och församlingarnas personal, som utbildats för uppgiften, som ringer. De frivilliga som sköter själva handelshjälpen känns igen på Helsingfors-hjälpens märke och de går inte in i någons hem. De lämnar inköpen utanför hemdörren. Hygienen säkerställs genom att kontanta pengar inte används då inköpen utförs.

Förutom livsmedelsbutikssamarbetet har Helsingfors-hjälpen denna vecka fått en viktig partner för telefoncenterverksamheten. Företaget Genesys erbjuder sitt system Genesys Cloud för kontakthantering kostnadsfritt i tre månader.

I Helsingfors bor sammanlagt ungefär 80 000 invånare som är över 70 år och av dem är ungefär 27 000 över 80 år . Helsingfors-hjälpen är avsedd att hjälpa dem. Alla över 70 år som behöver hjälp kan ringa Helsingfors-hjälpen. Helsingfors-hjälpen försöker nå alla som är över 80 genom att själv ringa dem från Helsingfors-hjälpens telefonnummer.

Helsinki-hjälpen är ett exceptionellt samarbete mellan Helsingfors stads och Helsingfors kyrkliga samfällighets personal, föreningar och frivilliga.  Sammanlagt kommer hundratals människor att arbeta inom Helsingfors-hjälpens verksamhet förenade i en vilja att hjälpa.