Telefonstöd.

Helsingfors har inlett ett omfattande samarbete för att hjälpa åldringar i de undantagsförhållanden som råder till följd av coronaepidemin

Helsingfors stad har i samarbete med Helsingfors församlingar och organisationer, som till exempel HelsingforsMission, inlett verksamhet vars syfte är att se till att alla Helsingfors åldringar får telefonstöd. Även nödvändig hjälp med vardagssysslor tryggas.

För att lindra coronaepidemin har alla personer över 70 i Finland uppmanats stanna hemma och undvika att sköta onödiga ärenden. Utomhusvistelse för äldre rekommenderas endast för att främja den egna funktionsförmåga och det egna välmåendet, och utan att det sker närkontakt med andra människor. I Helsingfors gäller det här ungefär 80 000 personer av vilka 27 000 är över 80.

”I detta kritiska tid gör Helsingfors stad sitt yttersta tillsammans med sina kumpaner för att hjälpa och stödja de äldre i deras vardag. Nästa vecka öppnar vi den nya rådgivningstelefonen Helsingfors-hjälpen. Avsikten är att få tag på alla över 80 för att klargöra deras behov av hjälp”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Viljan att hjälpa är stor hos stadsborna, medborgarorganisationerna och stadens och församlingarnas personal. I den närmaste framtiden kommer man att försöka få tag på åldringarna per telefon, erbjuda dem samtalshjälp och hjälp med till exempel butiks- och apoteksärenden, Tjänsten förverkligas genom att koordinera verksamhet som utförs av professionella och frivilliga till en gemensam insats.

Hjälpen riktar sig till personer över 70. I praktiken betyder det att alla över 80 blir uppringda. För de äldre som är över 70 öppnas ett nytt telefonnummer till vilket de själv kan ringa.

”Denna verksamhetsmodell för samman på ett ändamålsenligt och tryggt sätt de som är i behov av hjälp med dem som hjälper. Det här är ett sätt att försäkra sig om att ingen blir ensam. Det har varit fint att se hur man i olika stadsdelar, husbolag och grupper på sociala medier startat olika sätt för att hjälpa sina nästa,” betonar Juha Rintamäki direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Helsingfors-hjälpen öppnas så fort som möjligt och är ett nytt servicenummer som erbjuder stöd. Helsingfors-hjälpen är ett komplement till de existerande hjälpkanalerna, som till exempel Senior-info vid stadens social och hälsovårdssektor, kyrkans Telefonjour och de olika församlingarnas och föreningarnas servicenummer.

De nuvarande telefontjänsternas telefonnummer finns på Helsingfors stads Senior-infos, Helsingfors olika församlingars och föreningarnas webbplatser.

De som är intresserade av frivilligverksamhet kan ta kontakt per email: vapaaehtoistoiminta@hel.fi. Helsingfors stads personal får skilda instruktioner för frivilligverksamheten under veckan som kommer.

18.3 Seniorinfo har längre öppettider

Foto: Istock