Slush på Mässcentrum. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors har goda förutsättningar för företagens tillväxt inom inlärningsteknologi

Finland är globalt känt som toppland inom utbildning. Utbildningen har dock tidigare varit svår att produktifieras större och att tas till internationella marknader. Den utvecklande inlärningsteknologin har velat svara på utmaningen och det har grundats nya aktörer för att fylla ekosystemets bitar som saknas. Inlärningsteknologins ekosystem erbjuder nu tjänster för företag i Helsingfors till hela deras utvecklingsstig. Tjänsterna består av bland annat förinkubator, accelererande tjänster, sektorns organisation, kapitalfond, evenemang och gemenskaper.

Särskilt i Helsingfors har uppstartsekosystemet inom inlärningsteknologi redan blivit ett internationellt triumfkort som lockar alltmer experter till företag. Till exempel EdTech Hautomo Helsinki har godkänt till sina program även flera internationella team.

”Helsingfors har en öppen och konfidentiell atmosfär för företagande. EdTech och Helsinki Education Hub är starkt internationella och vårt inkubatorprogram erbjuder en konkret möjlighet för internationella team och nystartade företag att etablera sig i Helsingfors och komma som en del av den aktiva och växande gemenskapen”, säger Helsinki Education Hubs Lead Advisor Mia-Stiina Heikkala.

Helsinki Education Hub vill påverka konkret tillväxtföretag inom inlärningsteknologi

Den färska sektorsrapporten om inlärningsteknologi kartlägger det växande ekosystemet av finländska EcTech-företag och -aktörer. Rapporten presenterar de viktigaste faktorerna för att möjliggöra tillväxten för branschen och dess företag ur perspektivet för nystartade företag och investerare. Inlärningsteknologi är också en av branscher som bygger framtiden och rapporten erbjuder väl information om de finländska företagens storlek och omsättning, kundsegment, affärsplan och mål.

”Helsinki Education Hub strävar efter så konkret effekt som möjligt på tillväxtföretag inom inlärningsteknologi från idé till internationalisering. Med hjälp av rapporten vill vi få dess resultat och data fram för undersökning och användning” motiverar Heikkala.

Inlärningsteknologi är en ung bransch som växer av företag

De finländska företagen inom inlärningsteknologi är för tillfället fortfarande i ett tidigt skede. Över hälften av företagen inom branschen har grundats efter 2015 och trenden var mycket uppåtgående före coronapandemin. På grund av betoningen på tidigt skede är en del av företagen inom branschen fortfarande små nystartade företag med färre än 20 arbetstagare. Branschens tillväxt har dock varit betydande enligt alla mätare och företagens sammanlagda omsättning ökade med 21 procentenheter 2019–2020. Branschens omsättning var sammanlagt 176 miljoner euro 2020. I en enkät som riktades till företagen framgick att hälften av dem som svarade också planerade att accelerera tillväxten under 2022. Den finansiering som samlats in av företagen inom inlärningsteknologi är i genomsnitt ungefär 1,6 miljoner euro och två tredjedelar av dem som svarade planerade att samla in finansiering under 2022.

”Redan tidigare har man upptäckt att just företag i tidigt skede behöver mest stöd. Därför fungerar till exempel Helsinki Education Hub som ledande stig för team och nystartade företag från idé framåt. Med hjälp av omfattande stöd till affärsverksamheten och omfattande nätverk kan vi stöda tillväxtföretag till exempel i att bygga team och hitta finansiering. Allt siktar till slut till framför allt företagens skalning och internationalisering”, säger Heikkala.

Helsingfors är en stark föregångare inom inlärningsteknologi

Helsingfors stad är en aktör som stöder företagens konkurrenskraft. Här utvecklas affärsverksamhet som löser globalt betydande problem. För att uppnå målet satsar staden även mer på stöd till företagens innovationsverksamhet. Helsingfors stad erbjuder för företagen omfattande tjänster för handledning för affärsverksamhet och en internationellt unik försöksmiljö i form av Testbed Helsinki. Stadens mål är att hela staden fungerar som försöksplattform för företagens nya kreativa affärsverksamhet.

Tillsammans med Finlands nationella mål för utbildningens digitalisering och satsningen på livslångt lärande är målet att skapa Finland och Helsingfors till en unik miljö för att främja inlärningsteknologi, locka experter och exportera lösningar internationellt.

Mer information:

Läs Finnish EdTech Report 2022 här.

Mer om Helsinki Education Hub här.