Slush 2019. Bild: Veeti Hautanen

Helsingfors har flera trumfkort i startup-städernas tävling – efter ett mellanår samlar Slush igen tillväxtföretagarna i Mässcentret

Helsingfors stad och tillväxtföretagsbranschens evenemang Slush har ett gemensamt mål: att stöda tillväxtföretagsfältet och öka kännedomen om Helsingfors. Målen är särskilt de internationella tillväxtföretagare som också vill leva i en fungerande och bra vardag. Slush ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 1–2 december och Helsingfors stad är evenemangets samarbetsparnter. I samband med Slush presenterar Helsingfors också sitt nya företag Helsinki Partners som ska höja kännedomen om Helsingfors internationellt.

Helsingfors framgång är beroende av att ny företagsverksamhet uppkommer och hur man lyckas locka kompetenta yrkeskunniga. I syftet att öka stadens livskraft måste även bilden av staden utvecklas på de internationella arenorna. Här spelar Slush en stor och betydande roll.

Tillväxtentreprenörskapet är också en betydelsefull faktor när det gäller att lösa de globala problemen som tynger världen. Slush och Helsingfors samarbetar även för att Helsingfors ska vara den ledande tillväxtplatsen för företag som utvecklar olika lösningar.

Helsingfors vill vara den bästa plattformen för försök och kreativ företagsverksamhet i Europa

”Helsingfors vill vara tillväxtföretagens bästa plats för affärsverksamhet. Målet är att 2025 vara den ledande plattformen för försök och kreativ affärsverksamhet i Europa. Därför stöder Helsingfors även utanför Slush idékläckningstjänster särskilt inom områden som spelar en betydande roll för stadens verksamhet. Som exempel kan nämnas Helsinki Education Hub, Health Incubator Helsinki och Urban Tech,” sammanfattar Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Uppstartsklustret Maria 01 som grundades i Helsingfors 2016 är redan nu ett av de mest betydande startupcampusen i Europa. Det har vunnit omfattande erkänsla för sin verksamhet, bland annat det senaste internationaliseringspriset som beviljades av republikens president i november 2021. Helsingfors främjar entreprenörskap och tillväxt även på många andra sätt. Stadens har också som mål att göra det enklare för experternas familjer att finna sig till rätta i staden. Detta stöds bland annat med program för makar och genom att säkerställa kontinuerlig skolgång för barn till internationella experter.

Det långsiktiga arbetet tillsammans med tillväxtföretagsekosystemet har redan varit resultatrikt: ekosystemets värde har tredubblats från 2015 och startup-företagens sammanräknade värde överskrider redan 25 miljarder euro. I rapporten Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) som publicerades i september hör Helsingforsregionen till de 20 bästa stadsregionerna i världen på listan över stigande startup-ekosystem.

Helsingfors starka sidor som placeringsobjekt mångsidigt presenterade

Helsingfors stad syns på många olika sätt i Slush. Staden har en egen monter på Slush huvudevenemang i Mässcentret där det delas ut information om de tjänster som erbjuds placerare, företag och startup-företag. Dessutom står Helsingfors stad värd för Helsinki Partners Lounge där det erbjuds mångsidigt sakprogram för olika målgrupper allt från placerare till startup-företag. Helsinki Partners Lounge finns i samband med Slush huvudevenemang men du kan också bekanta dig med den utan inträdesbiljett.

Helsinki Partners Lounge produceras av stadens nya bolag Helsinki Partners som har som uppgift att stärka kännedomen om staden internationellt liksom förmågan att urskiljas. Det nya bolaget förenar verksamheterna som Business Hub och Helsinki Marketing bedriver och verksamheten lanseras i samband med Slush.

”Helsinki Partners har som uppgift att stärka stadens framgång i den allt stramare internationella konkurrensen. Det nya företaget främjar dragningskraften för investeringar, evenemang, experter och besökare, stadens internationella marknadsföring och uppbyggnaden av anseendet. Helsingfors internationella välkändhet och förmåga att urskilja sig har i framtiden en viktig roll för framgången.” säger Clarisse Berggårdh som blir Helsinki Partners VD i början av januari.

Dessutom medverkar Helsingfors stad också i många evenemang som ordnas vid sidan om medan Slush pågår, till exempel evenemanget Finnish Flow i Ateneum och Helsingfors universitets Y Science-evenemang. Staden framträder också på Slush officiella Speakers Dinner på Savoy-teatern, på Founders Day som ordnas på Oodi och på mediedagen som ordnas på stadshusets evenemangstorg.

I samarbete med Slush genomför Helsingfors en besökarundersökning bland deltagarna med vars hjälp intresset för staden bland tillväxtföretagarna kartläggs och utifrån svaren utvecklas staden ytterligare.

Tack vare Slush går och förblir Helsingfors i täten av utvecklingen på tillväxtföretagsfältet

Efter fjolårets paus ordnas Slush i år igen. Slush 2020 måste som fysiskt evenemang ställas in på grund av coronapandemin men trots detta har Slush-gemenskapen inte heller under pandemin vilat på sina lager utan utvecklat nya sätt att nätverka: startup-gemenskapen Node by Slush har uppkommit liksom också webbmediet Soaked by Slush.

Med tanke på den ekonomiska genomslagskraften hör Slush till de mest betydande återkommande evenemangen i Helsingfors. Slush för de mest aktuella människorna och samtalen inom tillväxtföretagsfältet  till Helsingfors och säkerställer att Helsingfors är och förblir i täten av utvecklingen. I år planeras evenemanget för 8 000 personer vilket till följd av hälsosäkerheten är betydligt färre än i på Slush-evenemangen före coronapandemin. Evenemanget är slutsålt.

Närmare information om evenemang i Helsingfors:

Nyhets bild: Slush är flaggskeppet för Helsingfors och Finlands startup-fält. Slush ordnas den 1–2 december i Helsingfors Mässcentrum. Bilden är från Slush-evenemanget 2019. (Veeti Hautanen)