Foto: HSL / Lauri Eriksson

Helsingfors har börjat dela ut munskydd avsedda för mindre bemedlade

I augusti har antalet nya coronasmittor ökat. Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att man använder munskydd i kollektivtrafiken och andra situationer där det är svårt eller omöjligt att undvika närkontakt. Enligt regeringens riktlinje ska kommunerna se till att de allra mest utsatta får munskydd gratis.

Helsingfors har inlett utdelningen av munskydd till minde bemedlade på öppna utdelningspunkter fredagen den 21 augusti klockan 10. Munskydd delas också ut till aktörer inom den tredje sektorn som arbetar med de mest utsatta. Redan från och med onsdagen 18 augusti har stadens social- och hälsovårdstjänster delat ut munskydd i samband med kundmöten. Nu utvidgas utdelningen till att omfatta stadens egna nya utdelningspunkter och bland annat församlingarnas och organisationers verksamhetsställen. Rekommendationen, som Institutet för hälsa och välfärd THL har utfärdat, gäller personer över 15 år och därmed riktas utdelningen till denna åldersgrupp.

Utdelningspunkter för munskydd i Helsingfors

En uppdaterad lista med utdelningspunkterna och deras öppettider finns på Helsingfors webbplats

Utgångspunkten är att varje stadsbo själv tar ansvar för sin egen användning av munskydd och själv bär kostnaderna för att skaffa munskydd. Ingen persons ekonomiska situation får dock bli ett hinder för att följa rekommendationen. Utdelningen av munskydd grundar sig på förtroende. På utdelningspunkterna behöver stadsborna varken intyga att de är mindre bemedlade eller har behov av gratis munskydd.

Staden organiserar distributionen av munskydd i samarbete med Helsingfors församlingar och FRK. Utdelningen möjliggörs även av att flera andra organisationer är med som aktörer, till exempel Hurstin Apu och Myllypuron elntarvikeapu.


Användningen av munskydd kräver noggrannhet

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att man använder munskydd i kollektivtrafiken, då man är på väg till coronatest eller återvänder till Finland från ett land som klassas som riskområde. Dessutom rekommenderar THL att munskydd också används i situationer på allmänna platser där det är svårt att undvika närkontakt.

Det är viktigt att munskydden används korrekt. Ytterligare information finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats