Helsingfors Slush

Helsingfors grundar en ny accelerator för att stödja uppstartföretagens tillväxt

Helsingfors stad öppnar en ny inkubator och accelerator för nystartade företag. Den huvudsakliga målgruppen för de nya NewCo Accelerator-tjänsterna är uppstartföretag med stor tillväxtpotential som söker extern finansiering men som p.g.a. den ekonomiska krisen till följd av covid-pandemin inte hittar en lämplig tjänsteleverantör. Programmet kommer dessutom att kunna erbjuda rådgivning i enskilda problem åt ett stort antal uppstartsföretag i initialskedet, som ännu inte är redo för acceleratorn.

Acceleratorns tredje målgrupp är proffs som p.g.a. den rådande ekonomiska krisen har blivit lediga för arbetsmarknaden och som grundat team, vilka snabbt kan blir dugliga för finansiering med hjälp av inkubatortjänsten och dess partner. Inkubatortjänsten kan stötta team som jobbar i företagskuvöser i området samt hjälpa utländska team att etablera sig i Helsingfors. Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion beslutade om att grunda NewCo Accelerator 17 augusti 2020.

”Helsingfors stad vill vara bland Europas mest fascinerande platser för att etablera nyskapande uppstartsverksamhet och det mest lockande kunskapsklustret för företag och individer som vill göra världen till en bättre plats. Coronakrisen har myllrat om i många branscher, så även i ekosystemet för uppstartsföretag. Med den nya NewCo Accelerator -tjänsten vill vi stödja uppstartsföretag med stor tillväxtpotential samt experter som till följd av coronakrisen nu är lediga på arbetsmarknaden. Om vi lyckas med detta kan krisen vändas om till en möjlighet”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Målsättningen är att affärsverksamheten i de uppstartsföretag som deltar i NewCo Acceleratorn och inkubatorn ska genomgå en systematisk och detaljerad utvecklingsprocess. Processen resulterade i uppstartföretag som är dugliga för riskfinansiering och internationalisering.

Syftet med NewCo Acceleratorn är att producera skräddarsydd företagsrådgivning för varje företagskunds specifika situation och behov, vilket ska resultera i att företagen blir intressanta för finansmarknaden, styrelseproffsen och större företag, sammanfattar Timo Helenius, chef för tillväxtteamet vid NewCo.

Rådgivningstjänsterna är ett led i Helsingfors stads återhämtning från coronakrisen

NewCo Accelerators rådgivningstjänster är ett sätt för Helsingfors stad att återhämta sig från coronakrisen och en reaktion på de ekonomiska svårigheterna som pandemin orsakat. Staden har som målsättning att programmet även ska skapa nya arbetstillfällen och öka stadens skatteintäkter. Samtidigt utvecklas Helsingfors konkurrenskraft som en startup-stad som också lockar inhemskt och utländskt kapital, experter och tillväxtföretag till staden.

Enligt en enkät som gjordes av Slush, Arctic Startup Media och NewCo:s Tillväxtteam i mars-maj räcker hälften av uppstartföretagens finansiering i högst tre till sex månader. Arctic Startup Media gjorde senast i juni en undersökning som visar att 60 procent av uppstartsföretagen önskar yrkeskunnig hjälp för att identifiera och nå de rätta placerarna. Samtidigt har investerarnas krav visavi placeringsobjektens kvalitet höjts som en följd av coronakrisens konsekvenser på realekonomin.

NewCo Acceleratortjänsten fanns tidigare i Helsingfors åren 2103-2017 och var då en reaktion på den ökade arbetslösheten i huvudstadsregionen, särskilt inom ICT-branschen. Servicen utföll väl, eftersom de uppstartsföretag som deltog i acceleratorn hade en omsättning på ca 125 mn euro åren 2014–2019. NewCo Acceleratorn vann även priset Finland’s Best Service Provider 2014 i omröstningen Nordic Startup Awards.  Den nya NewCo Accelerator-servicen vill stötta Helsingforsföretagen i återhämtningen från den svåra situation som coronakrisen orsakat.

Foto: Mikael Ahlfors Keksi