Helsingfors frågetimme om corona.

Helsingfors frågetimme om corona 28 april

Onsdagen den 28 april klockan 18 kommer Helsingfors stad att ordna en frågetimme om corona som är öppen för alla. Under evenemanget, som ordnas på Helsinki-kanava, kommer borgmästare Jan Vapaavuori, sektordirektör för social- och hälsovård Juha Jolkkonen, sektordirektör för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen och sektordirektör för kultur och fritid Tommi Laitio samt stadens övriga experter att svara på kommuninvånarnas frågor om coronaläget.

 Frågorna kan till exempel handla om epidemiläget i Helsingfors, coronabegränsningarna och deras avvecklande eller återhämtningen efter coronakrisen.  

Lämna in dina frågor på adressen Hel.fi/koronakyselytunti senast måndagen 26 april kl 10. Under evenemanget kan man ställa sina frågor genom chatten som syns längst ner på sändningssidan på Helsinkikanava.fi.

En inspelning av evenemanget kommer att publiceras senare på Helsinki-kanava med svensk och finsk textning samt med tolkning till teckenspråk.

 Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Publicerad 22 och updaterad 26, 27 och 28.4.