Helsingfors fick pris för att ha sett till att servicekartans tillgänglighetsapp gjorts rikstäckande

Invalidförbundet ordnade på torsdagen i Helsingfors ett 80-års jubileumsseminarium där städernas goda tillgänglighetsgärningar belönades.

Helsingfors stad tilldelades ett hedersomnämnande för att tillgänglighetsappen i anslutning till Helsingforsregionens servicekarta hade gjorts rikstäckande. Joensuu stad fick priset för God tillgänglighetsgärning för saneringen av Ilosaariområdet.

Huvudstadsregionens servicekarta är en webbtjänst som hjälper brukarna att söka och hitta service som områdets städer har att erbjuda. Där ingår kommunala tjänster, såsom skolor, daghem och hälsostationer, men också service som tillhandahålls av företag.

Den som använder kartan har möjlighet att välja en profil och en tillgänglighetsaspekt som passar honom eller henne. Väljer man i servicen till exempel att man går med barnvagn eller använder rollator eller rullstol eller att man är synskadad eller använder hörapparat, så visar servicekartan de möjliga rutterna och information om ställets tillgänglighet. Man får också fram verbala anvisningar för den valda rutten.

Förhoppningen är att hedersomnämnandet ska utgöra en uppmuntran till att fortsätta med utvecklingsarbetet och att det ska få de övriga kommunerna att ställa upp med att sammanställa och upprätthålla servicekartans information.

Invalidförbundets generaldirektör Petri Pohjonen och Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä gick i våras ut med en utmaning till de finländska städerna där dessa uppmanades föreslå goda tillgänglighetsgärningar. Utmaningen togs emot av 12 städer, och allt som allt 26 förslag lämnades in.

Läs mer:

Huvudstadsregionens servicekarta

Invalidförbundet