I kvarterskonserten Maria Ylipää och Niko Kumpuvaara.

Helsingfors festspel söker gårdar för tiotals Kvarterskonserter

Kvarterskonserterna var ifjol mycket populära och gläder igen på gårdar runt om i Helsingfors. Dessutom blir också antalet kvarterskonserter fler, för i år ordnas cirka 50 överraskningsframföranden under Helsingfors festspels avslutningshelg den 4–5 september.

Under Helsingfors festspels sista veckoslut sprider sig mysiga kvarterskonserter runt om i staden och ger husbolag i Helsingfors chansen att få uppleva förstklassig konst på sina gårdar. Kvarterskonserterna bjuder både på lätt och klassisk musik, när cirka 50 överraskningsframträdanden med inhemska konstnärer genomförs i samarbete med huvudsamarbetspartnern Helsingin Sanomat.

”Kvarterskonserterna fick ett utmärkt mottagande av helsingforsarna ifjol, och vi beslutade nu att ordna konserter i större omfattning som en del av Helsingfors festspels avslutningshelg. Jag är glad över att vi tillsammans med stadsborna har hittat nya sätt att föra konsten närmare människorna. Jag uppmanar alla intresserade runt om i Helsingfors att ansöka om att få en spelning på sin gård”, säger Marko Ahtisaari, konstnärlig ledare för Helsingfors festspel.

Intresserade kan ansöka om en kvarterskonsert på sin gård genom ansökningsformuläret som nu finns på Helsingfors festspels webbplats. Som miljöer för kvarterskonserterna önskas så olika husbolag och gårdar som möjligt från hela Helsingfors; både i öster och väster samt norr och söder. Konserterna är avsedda för alla som bor kring gården och som de kan uppleva t.ex. genom fönster eller på balkonger. En del kvarterskonserter spelas in och kan ses som strömmande via webben.

En ansökan kan du göra via webben på webbplatsen helsinkifestival.fi/korttelikonsertit fram till den 13 juli.

Helsingfors festspel äger rum 19.8–5.9. Läs hela programmet: helsinkifestival.fi

Foto: Saara Autere