En kvinna och en man med munskydd.

Helsingfors, Esbo, Vanda, HRT och HUS har förberett sig inför rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken

Coronaepidemins smittosituation har försämrats efter sommaren. Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att man i de sjukvårdsdistrikt där det förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna använder munskydd, för att skydda andra människor. En korrekt användning av munskydd i kollektivtrafiken kan minska smittspridningen och förbättra säkerheten i kollektivtrafiken. Med hjälp av rekommendationen om munskydd kan man undvika strängare restriktioner. Städerna i huvudstadsregionen och HRT har förutsett rekommendationen om munskydd och förberett sig för den.

– Vi anser att det är viktigt att resor som görs med tåg, buss, metro och spårvagn sker tryggt. Städerna har förutsett rekommendationen om munskydd och förberett sig. Vi har vidtagit de åtgärder som rekommendationen om munskydd kräver i huvudstadsregionens kollektivtrafik., säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen, Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä, HUS verkställande direktör Juha Tuominen och HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Institutet för hälsa och välfärd THL meddelade att man rekommenderar att munskydds används i de sjukvårdsdistrikt där det förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna, så att man på detta sätt skyddar andra människor. Användningen av munskydd rekommenderas särskilt i kollektivtrafiken där närkontakter inte alltid kan undvikas.

– Rekommendationen om munskydd är en viktig del av de medel vi har för att förhindra smittspridning och samtidigt kunna trygga hälsovårdens bärkraft, säger HUS verkställande direktör Juha Tuominen.

Inom de närmaste dagarna ges ytterligare information om åtgärderna som vidtas av huvudstadsregionens kollektivtrafik och HRT.

borgmästare Jan Vapaavuori, Helsingfors
stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo
stadsdirektör Ritva Viljanen, Vanda
verkställande direktör Juha Tuominen, HUS
verkställande direktör Suvi Rihtniemi, HRT

Foto: Lauri Eriksson / HSL