Narinkkatori. Illustration.

Helsingfors en del av Safe City Tour med fokus på trygghet i Norden

Helsingfors stad deltar i samverkan med polisinrättningen i Helsingfors i temaveckan Safe City Tour som ordnas av nätverket Nordic Safe Cities 8-12 februari. Under veckan kommer vi att publicera tematiska videoklipp och webbartiklar i stadens kanaler i syfte att öka kunskapen om allmän säkerhet och trygghet, förebyggande ungdomsarbete samt förhindrande av segregation mellan bostadsområden och våldsbejakande extremism.

Nordic Safe Cities (NSC) är ett av Nordiska Ministerrådet år 2016 initierat ideellt nätverk med fokus på säkerhet och trygghet i de Nordiska länderna. Genom sin verksamhet vill NSC medföra en gynnsam effekt på städernas trygghet och säkerhet och motarbeta polarisering. Helsingfors har deltagit i nätverket sedan dess verksamhet inleddes.

Helsingfors strävar ständigt att finna nya metoder för att tackla problem som hänför sig till trygghet och säkerhet, och i det arbetet spelar samarbetet med de andra städerna en viktig roll. Utöver NSC för Helsingfors ett aktivt samarbete med flera internationella nätverk med fokus på trygghet och säkerhet, såsom Strong Cities, Efus och UN Habitat.

Mer information

Veckan med temat Safe City Tour kan följas bland annat på Twitterkontot @helsinki, nyhetsflödet på webbplatsen Hel.fi och Helsingforskanalen. Allt material har utöver engelskan producerats även på finska och svenska.

Nordic Safe Cities

Foto: Aki Rahikka/Stooritaivas Oy