Människor i Nordsjö sommaren 2020.

Helsingfors eftersträvar en innovativ grön återupplivning – ”Vi kan erbjuda projekt vars resultat hela Finland kan dra nytta av”

Helsingfors bereder sina förslag för regeringens program för hållbar tillväxt, för vilket EU beviljar 2,3 miljarder euro i finansiering. Målet är att finansieringen ska allokeras så att den påskyndar en grön strukturförändring i ekonomin och en digital övergång samt stöder utvecklingen av innovativa och effektivare offentliga tjänster. Helsingfors och huvudstadsregionen har en nyckelposition i detta: problemen som orsakats av pandemin har varit i särklass ur nationellt perspektiv, men det är också nyttan som reformprojekten medför.

”Helsingfors eftersträvar ett ambitiöst åtgärdsprogram vars inverkan på sysselsättningen, ekonomin och utsläppen är till nytta för hela Finland. Vi vill gärna bli ett testlaboratorium för innovativa försök, och vi har också förutsättningarna att se till att EU-medlen används på ett ansvarsfullt sätt och projekten genomförs inom tidtabell”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

I Helsingfors planer skulle EU:s återupplivningsmedel riktas i synnerhet till projekt som relaterar till rena energilösningar, mobilitet och digitalisering. Helsingfors och Rovaniemi städer samt centrala aktörer inom turismsektorn håller också på att bereda ett gemensamt förslag om stödåtgärder för att återuppliva turismen. Staden bereder också i allmänhet sina förslag i nära samarbete med andra aktörer, till exempel de sex största städerna och näringslivet.

Fungerande ramar för digitaliseringen

Övergången till distansarbete som påtvingades av coronaviruspandemin samt de nya serviceformer och applikationer som utvecklats under krisen är exempel på hur snabbt människors behov kan förändras och hur stor betydelse en fungerande digital infrastruktur, snabba förbindelser och utnyttjande av data har för tillväxten och sysselsättningen samt för den sociala gemenskapen och välbefinnandet. Genom att satsa på dessa kan man stärka hela Finlands konkurrenskraft.

”Det är inte endast fråga om teknologi, utan om ett nytt slags verksamhetssätt. Digitaliseringen kan hjälpa Finland att finna lösningar på de största utmaningarna i vår tid, till exempel en åldrande befolkning, knappa resurser och olikvärdighet. Med hjälp av digitaliseringen kan vi också erbjuda bättre tjänster för allt fler – också för dem som vi nu inte alltid når”, berättar Helsingfors biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

Städerna är i nyckelposition när det gäller att erbjuda praktiska klimatlösningar

EU:s och Finlands ambitiösa kolneutralitetsmål kommer att förutsätta betydande förändringar inom alla sektorer från byggnad och matproduktion till utnyttjandet av naturresurser och transport under de närmaste åren.

”Städerna är i nyckelposition när det gäller att erbjuda praktiska klimatlösningar. Städerna ansvarar för medborgarnas vardag, och de kan erbjuda en plattform för nya försök. Huvudstädernas och de stora städernas skala syns också: genom framgångsrika åtgärder kan vi minska utsläppen på riksnivå på ett betydande sätt”, säger Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Att minska på utsläppen i Helsingfors har en betydande inverkan ur hela Finlands perspektiv, och med stöd från EU:s återhämtningsfond vore det möjligt att öka på takten ännu mer. Helsingfors har förutsättningarna för att genomföra innovativa lösningar för ren energiproduktion som också skapar hållbar tillväxt och nya arbetsplatser. Man försöker också påskynda dessa genom den pågående Helsinki Energy Challenge-tävlingen.

Behärska utsläppen med hjälp av smarta och hållbara trafiklösningar

Smarta och hållbara trafiklösningar är nyckeln till att uppnå kolneutralitetsmålet. Ju smidigare och effektivare man kan utnyttja kollektivtrafikens tjänster, desto mer lockande blir de.

”Helsingfors är redan en internationell föregångare inom smart trafik vars projekt fungerar som inspiration runt om i världen. Minskningarna i trafikutsläppen som uppnås genom de nya trafiklösningarna i huvudstadsregionen är ett kostnadseffektivt sätt att verkställa Finlands klimatmål, och investeringarnas sysselsättningseffekter reflekteras i hela landet”, betonar biträdande borgmästare Sinnemäki.

”I sista hand handlar den nationella återhämtningsplanen om Europas förmåga att verkställa programmet för grön tillväxt trots krisen. Finland har alla möjligheter att vara en föregångare i detta, och Helsingfors vill stöda detta mål så gott vi kan. Därför bereder vi nu förslag för projekt med så stor inverkan och som är så kostnadseffektiva som möjligt på nationell nivå för att vi ska kunna resa oss från krisen. Vi vill bjuda in intresserade partner att fundera på projekt som är till nytta för hela Finland”, beskriver borgmästare Vapaavuori situationen.

Läs mer:

Helsinki Energy Challenge

Foto: Lauri Rotko, Helsingfors stads materialbank.