En tjej och robot. Bild: Maija Astikainen.

Helsingfors Education Hub blir ett enastående innovationscenter för lärande

Helsingfors vill vara världens huvudstad för lärande. Ett konkret steg i denna riktning görs nästa år när Helsingfors Education Hub startar sin verksamhet i centrum. Den är först i världen att sammanföra startupföretag för lärande och utbildning, det finländska pedagogiska kunnandet, en innovativ lärmiljö och akademisk forskning till en gemensam exportprodukt av världsklass.

 Det finländska systemet för lärande och utbildning är redan nu av världsklass, och genom det innovativa kunskapscentret för lärande och utbildning gör man det ännu bättre. Helsingfors Education Hub öppnar på våren 2021 och därmed färdigställs ett fysisk och virtuellt utrymme för samarbete, lärande och experiment som finns i Helsingfors centrum med goda förbindelser. Det är många som kan ha nytta av Education Hub, såsom tillväxtföretag i branscher inom lärande och utbildning, placerare, elever, lärare, forskare, hautomo-verksamheterna och även aktörer inom den offentliga sektorn.

”Målet med Helsingfors Education Hub är att sammanföra innovationer i tillväxtföretag inom lärande och utbildning samt det finländska pedagogiska kunnandet och den akademiska forskningen. Den gör det möjligt att bättre än tidigare att göra innovationer av världsklass i utbildningen i Helsingfors. Vi vill skapa en ännu bättre finländsk exportprodukt av lärande och utbildning”, säger Helsingfors biträdande borgmästare Pia Pakarinen om målen för Helsingfors Education Hub.

Helsingfors Education Hub består av flera olika funktioner som stöder varandra. Kärnfunktioner är samarbets- och utställningsutrymmen för teknologiföretag inom lärande och utbildning, rådgivningstjänster för tillväxtföretag, hautomo-verksamheten, utrymme för lärande och experiment samt gemensamma och riktade evenemang och utbildningar. I anslutning till Education Hub kommer det att finnas en accelerator för lärande och utbildning som hjälper företag att etablera sig på internationella marknader.

Globalt växer branschen inom lärande och utbildning med 20 % per år och Helsingfors vill vara med i tillväxten

EdTech är en ny bransch som handlar om teknologiska lösningar för lärande och utbildning, men den växer snabbt globalt med cirka 20 % per år. År 2019 gjordes globalt sett störst antal investeringar i branschens historia. I Finland finns drygt 300 EdTech-företag, varav största delen finns i huvudstadsregionen. 

EdTech är aktuell som bransch, eftersom man med innovationer för lärande och utbildning kan lösa globala utmaningar för lärande och utbildning. Helsingfors Education Hub är ett enastående koncept både nationellt och internationellt. Målet för Helsingfors är att vara världens mest storslagna plats för lärande, och samtidigt ett av Europas mest lockande lägen för innovativa unga tillväxtföretag. Samtidigt utvecklar man hela Helsingfors stad och undervisningssektorn som testplattform.

Målet för Helsingfors Education Hub är att främja tillväxtföretag inom lärande och utbildning samt internationellt kunnande

Med Helsingfors Education Hub främjar man även kunskapen för EdTech-företagen i huvudstadsregionen om affärsverksamhet, internationalisering och kommersialisering. Målet är också att internationalisera testplattformen för lärande, det vill säga EdTech Testbed verksamheten. Företag får utveckla sina lösningar tillsammans med lärare, elever samt forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer i huvudstadsregionen. Genom Education Hub kan även placerare lättare hitta potentiella tillväxtföretag inom branschen lärande och utbildning i Helsingfors.

Verksamheten i Helsingfors Education Hub är från början riktad till internationella marknader. Verksamheten i Education Hub skapar också hållbara möjligheter för export av lärande och utbildning på globala marknader. Det sker genom att stöda internationalisering och kunskaper i affärsverksamhet för branschens företag samt genom målinriktat innovationssamarbete.

”Helsingfors Education Hub är ett utmärkt tillägg i Helsingfors innovationsekosystem. Aktörer inom lärande och utbildning kan hitta möjligheter till samarbete och tillsammans bilda nätverk både nationellt och internationellt. Med hjälp av Education Hub kan tillväxtföretag inom utbildningsbranschen öka möjligheterna för sin affärsverksamhet förutom i Finland även på internationella marknader. Målet i sista hand är att EdTech växer till en betydande affärsverksamhetsbransch i Helsingfors och således skapa nya arbetsplatser samt öka ryktet om det finländska systemet för lärande och utbildning,” glädjas Helsingfors näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Bakgrunden till grundande av Helsingfors Education Hub är att fastän Finland är ett föregångarland för lärande och utbildning, så har man inte utnyttjat detta tillräckligt. I Helsingfors har man inte haft ett gemensamt utrymme för samarbete, lärande, experiment och förevisningar inom en bransch som växer starkt. Den inhemska marknaden är liten och trög och det har inte funnits tillräckligt med främjare av hautomo-verksamheten. Samarbetet mellan startupföretag inom branschen och stora företag är litet, det finns för lite inhemsk riskfinansiering och det kunde finnas mer tillämpad forskning. Dessa utmaningar försöker Helsingfors Education Hub lösa.

Medverkande i planeringen av verksamheten i Helsingfors Education Hub är förutom Helsingfors stad dessutom Helsingfors universitet och företag bland annat Microsoft, Google, HP Finland ja Martela. Inom den närmaste framtiden rekryterar man personal till Education Hub och själva verksamheten ska starta under våren 2021.

Kolla in testbed.helsinki-webbplatsen.

Mer information om samarbetet inom EdTech, hautomo och startup:
Start up -företagsrådgivare och projektledare Mia-Stiina Heikkala, tfn 09 31027035, e-post mia-stiina.heikkala@hel.fi

Mer information om innovationer, EdTech-test i skolor samt samarbete inom forskning, utveckling och innovationer:
projektchef Anna Rantapero-Laine, tfn 09 31036123, e-post anna.rantapero-laine@hel.fi