En kvinna med ansiktmask.

Helsingfors delar ut paket med ansiktsmasker i tyg till sina anställda för arbetsresor

Helsingfors koordinationsgrupp för coronaviruset har beslutat att staden ska ge alla sina anställda ansiktsmasker i tyg för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Med tygmaskerna som delas ut för arbetsresor vill Helsingfors främja säkra arbetsresor när epidemisituationen nu är i ett spridningsskede.

Staden har berett sig på att dela ut ett paket med ansiktsmasker i tyg till alla med fast anställning och längre vikariat, totalt cirka 36 000 arbetstagare inom sektorer och affärsverk. Var och en får ett paket som innehåller fyra tvättbara tygansiktsmasker.
Utdelningen av ansiktsmaskerna påbörjas så snart som möjligt. Först delas ansiktsmaskpaketet ut till dem som för närvarande utför distribuerat arbete. De som utför distansarbete får paketet när de kommer till arbetsplatsen.

Helsingfors stad delar även ut ansiktsmasker för engångsbruk till personal som behöver dem i dagliga arbetsuppgifter och för resor under arbetsdagen. Tidigare har var och en själv ansvarat för införskaffandet av ansiktsmasker för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Läs mer:

Användning av ansiktsmask

Foto: Lauri Eriksson, HRT