Helsingfors budget för år 2022 vidare till fullmäktige

Helsingfors stads budget för år 2022 går vidare till stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2022 och ekonomiplanen som anvisning för åren 2022–2024. Fullmäktige behandlar ärendet på sitt följande sammanträde den 24 november.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen att reservera ett markområde vid Stickelbackabäcken i Malm för WasaGroup Oy för planering av ett mångsidigt idrottscenter. Reserveringen gäller till 30.6.2022. En central del av idrottscentret är en täckt isrink i full storlek som lämpar sig för bandy.

Stadsstyrelsen bordlade projektplanen för Sörnästunneln. Ärendet behandlas på stadsstyrelsens s.k. morgonskola den 18 november.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Bild: Paavo Jantunen