Helsingfors belönade examensarbeten

Helsingfors stad delade ut pris till tio särskilt bra examensarbeten med Helsingfors-tema onsdagen den 16 december. Priset för examensarbeten har delats ut sedan 1992.

Prisen för examensarbeten delas årligen ut till avhandlingar, som handlar om Helsingfors, Helsingforsbor eller stadens egen serviceverksamhet. Staden strävar efter att belöna examensarbeten från flera olika vetenskapsområden. Prissumman för i år är 400 euro.

”Med priset för examensarbeten vill vi uppmuntra studerande att forska om Helsingfors och aktuella fenomen inom stadsutvecklingen ur olika vetenskapsområdens perspektiv. I år fick vi 25 förslag från olika vetenskapsområden som uppfyllde sökkriterierna”, gläds forskningschefen Katja Vilkama på Helsingfors stads enhet för stadsforskning och statistik.

Kriterierna för priset är examensarbetets kvalitet, kontaktytan till Helsingfors och vitsordet som högskoleinstitutionen har gett. Dessutom bedöms examensarbetenas innovation och nya perspektiv.

Priset för examensarbete tilldelas följande personer:

Joose Helle: Quiet paths for people: developing routing analysis and Web GIS application. Maantieteen koulutusohjelma, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anniina Honka: Helsingin punainen miliisi 1918: Jakautunut järjestysvalta ja kriisiajan rikokset. Historian maisteriohjelma, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Juho Hänninen: Urban DIY Enclaves? The ‘Alternative’ Cultural Spaces of Helsinki’s Music Scenes 2000–2019. USP Master’s Programme, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Rosa Höykinpuro: Koordinering av världens bäst fungerande stad – att kunna skapa nya koordineringsförfaranden och rutiner efter en organisationsförändring Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelshögskolan

Sasu Karttunen: The effect of street vegetation configuration on the pedestrian-level aerosol mass concentrations in a wide street canyon. Fysiikan osasto ja Ilmakehätieteiden keskus, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Samuli Kyytsönen: Saavutettavuus sosiaalisesta näkökulmasta Case: Helsingin poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelu. Rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu, Aaltoyliopisto

Saara Mutanen: Uusi reuna - Täydennysrakentamissuunnitelma Meilahden kerrostaloalueelle. Arkkitehtuurin laitos, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aaltoyliopisto

Taneli Pärssinen: Pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen kehittäminen. Rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu, Aaltoyliopisto

Oskar Rönnberg: Differentieras den rumsliga mobiliteten redan i barndomen? En enkätstudie om Helsingforsbornas användning av stadsrummet. Department of Geosciences and Geography, Faculty of Science, University of Helsinki

Sara Todorovic: Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki. Department of Geosciences and Geography, Faculty of Science, University of Helsinki