Helsingfors befolkningstillväxt 2010-2019

Helsingfors befolkningstillväxt tilltog

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Helsingfors 653 835 bofasta invånare. Befolkningen ökade under år 2019 med 5 793 personer, vilket betyder att befolkningen ökade med 1 000 invånare mer än år 2018. Helsingfors befolkningstillväxt överskreds endast i Esbo.

Tillväxten var dock långsammare än tidigare under decenniet eftersom Helsingfors befolkning i medeltal ökade med 7 500 invånare per år under åren 2010–2017.

Antalet finskspråkiga invånare ökade med 1 426 och antalet svenskspråkiga med 132. Antalet svenskspråkiga är nu 36 665, dvs. 5,6 procent av befolkningen. Antalet invånare med ett främmande språk som modersmål ökade med 4 234 och totala antalet invånare i gruppen uppgick till 106 059 personer, dvs. 16,2 procent av befolkningen. Ökningen i befolkningen med ett främmande språk som modersmål har varit snabbare i övriga huvudstadsregionen än i Helsingfors.

Antalet barn i småbarnspedagogikåldern minskar och antalet skolbarn ökar

Antalet barn i småbarnspedagogikåldern, 1–6-åringar, minskade med 516 och antalet barn i grundskoleåldern, 7–15-åringar, ökade med 1 404. Ökningen i åldersgruppen för andra stadiets utbildning var 189 personer. Antalet pensionärer, över 65-åringar, ökade med 2 315 och antalet över 75-åringar, ökade med 1 591.

Huvudstadsregionen växer snabbt, rekordsnabb tillväxt i Esbo

Esbos befolkning ökade mer än någonsin, med 6 099 invånare, och ökningen i Vanda var 5 609 invånare. I hela huvudstadsregionen ökade befolkningen med 17 683 invånare och regionen har vuxit mer endast under åren 1963 och 1965, med undantag av krigstidens undantagsförhållanden. Ökningen i hela Helsingforsregionen var 19 492 personer.
Sifforna baserar sig på Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen, som gavs ut i veckan.

Upplysningar:
Systemchef Pekka Vuori, tfn 09 310 36300, e-post: fornamn.efternamn(at)hel.fi
Överaktuarie Marjo Kaasila tfn 09 310 36521, e-post: fornamn.efternamn(at)hel.fi