MyData Global -logo.

Helsingfors ansluter sig till det internationella MyData Global-nätverket

Helsingfors vill utveckla sina färdigheter i MyData. MyData, eller egna data, är en princip för hantering av personuppgifter enligt vilken människor ska ha möjlighet att hantera, utnyttja och överlåta sina personuppgifter som samlats in. Med färdigheter i MyData skapas det en väg mot ett rättvist, hållbart och välmående digitalt samhälle där delande och utnyttjande av personuppgifter baserar sig på ett förtroendefullt förhållande mellan människor och organisationer. En smart användning av stadens data gör det också möjligt för staden att med hjälp av data och analys effektivare kunna producera individuella och inriktade tjänster för stadsborna på ett föregripande sätt när de behöver dem. För att främja dessa mål har Helsingfors anslutit sig till det internationella MyData Global-nätverket.

Staden förfogar över stora mängder av många olika slags data om stadsborna som bland annat samlas in när stadsborna använder stadens tjänster. Helsingfors vill utnyttja dessa data bättre än tidigare i samarbetet med stadsborna. Att digitalisera tjänsterna eller samla in data är inte Helsingfors mål i sig, utan målet är att smart användning av teknologin ska göra det möjligt att erbjuda tjänster som underlättar vardagen för kommuninvånarna. Användning av data som baserar sig på stadsbornas samtycke är i nyckelposition.

”Målet för Helsingfors digitaliseringsprogram är att möjliggöra en stad som förutser servicebehov på människornas villkor. I praktiken genomför vi MyData-principerna genom att bygga kompetens för genomskådlig hantering och licensiering av data. Vi vill att Helsingfors tillsammans med Finlands andra städer ska fungera som vägvisare på internationell nivå när vi bygger ett människonära internet tillsammans med MyData Global-nätverket”, berättar Helsingfors stads digitaliseringschef Mikko Rusama

Stadsborna ska kunna påverka hur deras data som samlats in utnyttjas

Helsingfors har som mål att stadsborna ska kunna påverka hur deras data som samlats in utnyttjas. I enlighet med MyData-principerna berättar staden genomskådligt vilka data som samlas in om stadsborna, hur dessa data används och för vilket ändamål. Samtidigt berättar staden också om grunden för användningen när data om stadsborna används, samt om användningen baserar sig på användarens tillstånd eller till exempel ett avtalsförhållande eller en kundrelation som fastställs i lag. Dessutom kan stadsborna om de så vill också påverka om deras datas överförs mellan stadens olika tjänster eller andra organisationer, till exempel en annan stad. ​

Genom att ansluta sig till MyData Global-nätverket från början av 2021 deltar Helsingfors i att påverka MyData-principernas utveckling i Finland och på EU-nivå samt stöda principernas genomförande i stadens verksamhet. Nätverket förbättrar också Helsingfors kompetens i användningen av MyData genom kollegialt lärande och främjar samarbetet i Finland och i världen. I det internationella MyData Global-nätverket deltar redan fler än 90 organisationsmedlemmar från fler än 40 länder. Dessutom har nätverket hundratals privata medlemmar från sex kontinenter. Helsingfors stad samarbetade redan tidigare intensivt med nätverket.

På våren 2020 beviljade Finlands finansministerium drygt två miljoner euro i finansiering till Helsingfors, Esbo, Åbo och Uleåborgs städer för MyData-projekt. Städerna har som gemensamt mål att förbättra städernas tekniska färdigheter för att man inte ska behöva kompromissa mellan användningen av invånardata, integritetsskydd och datasäkerhet. 

Läs mer om målen för Helsingfors datastrategi.

Kolla in MyData-nätverket här.