Olympiastadion.

Helhetskostnaderna för ombyggnaden och renoveringen av Olympiastadion fastställda

De totala kostnaderna för ombyggnaden och renoveringen av Helsingfors Olympiastadion har nu preciserats. Enligt byggherren, dvs. Helsingfors stad, uppgår de slutliga totala kostnaderna till 336,873 miljoner euro. Kostnadsökningen under projektet orsakades främst av de ökade priserna för byggentreprenader under den starka högkonjunkturen.

Då maximipriset för renoveringen av Olympiastadion fastställdes 2014 beaktade man i projektets finansiering inte det s.k. anbudsprisindexet, dvs. ökningen av byggnadskostnaderna. Under 2015–2020 har det rått en särskilt stark högkonjunktur i byggbranschen, varmed priserna på arbetskraft och material har kontinuerligt ökat.

Det kom fram otaliga överraskningar vid ombyggnaden av den noggrant skyddade byggnaden och arbetet visade sig vara betydligt mer krävande än förväntat trots den minutiösa planeringen, till exempel vad gäller de mer omfattande och krävande bergschaktningar och -förstärkningar, utbyte av fuktskadade konstruktioner samt tilläggsarbeten avseende betongkonstruktioner både i ny- och ombyggnadssektioner.

Olympiastadion öppnades i augusti efter en betydande omvandling. Helsingfors har fått en multifunktionsarena som uppfyller kraven för internationella storevenemang. Dessutom har man byggt ett ansenligt antal helt nya utrymmen i närheten av och i synnerhet under stadion. Det nya Olympiastadion används varje dag av helsingforsbor och besökare. Verksamheten har inletts inom ramarna av de begränsningar som fastställts för att förhindra spridningen av coronavirus.

Det nya Olympiastadion öppnade i augusti 2020 mitt i det exceptionella coronaåret. Trots den rådande situationen har medborgare visat stort intresse för stadion. Det har funnits ett stort behov av evenemangslokaler, nya besökartjänster och idrottshallar. Flera idrottsevenemang, konserter och övriga storevenemang har redan bokats för 2021 och åren därefter.

De framtida evenemangen på Olympiastadion beräknas skapa ca 1 150 arbetsplatser per år och inbringa 132 miljoner euro i produktionseffekter. De årliga områdesekonomiska effekterna uppskattas till 80 miljoner euro.

Läs mer:

Olympiastadion

Foto: Wellu Hämäläinen.