Ha ett tryggt och säkert besök på fästningen!

Även på Sveaborg börjar det bli möjligt fr.o.m. juni för serviceproducenterna att öppna stegvis och utan att glömma besökarsäkerheten.

Tjänsternas öppethållningstider

Det finns sex museer, fjorton restauranger och kaféer, hantverkarateljéer, ett hostel, guidade rundvandringar och mycket annat. Du kan ta en titt i öppethållnings- och evenemangskalender för att få de uppdaterade öppethållningstiderna då tjänsteproducenterna bekräftat dem. Det går också att följa företagens egna informationskanaler för att få den uppdaterade informationen.

Alla tjänsteproducenter på Sveaborg säkerställer trygga och säkra omständigheter för sin verksamhet. Utrymmen städas oftare, besökarantalen begränsas och den egna personalens säkerhet tas hand om bl.a. genom att installera plexiglas framför kundbetjäningsdiskar. Även handdesinfektionsmedel kommer att stå till förfogande.

Färjan och vattenbussen trafikerar med säkerheten som prioritet

Eftersom det endast går att nå Sveaborg med båt, kommer kundsäkerheten att skötas speciellt noga på HRT:s färjor och JT-Lines vattenbussar. Den tätare veckoslutstidtabellen tas i bruk också vardagar på Sveaborgsfärjan fr.o.m. måndag 8.6. I fortsättningen har färjan alltså samma tidtabell alla dagar.

HRT följer upp antalet passagerare på färjan och myndigheternas instruktioner angående pandemin. Det går att åka till Sveaborg även med HRT:s servicefärja från Skatudden. På servicefärjan finns det gott om plats ute på däck.

JT-Lines vattenbussar trafikerar till Sveaborg, Lonnan och Skanslandet. Vattenbussarna tar färre passagerare ombord på en gång för att resan ska vara så säker som möjlig. 

Trygga säkerheten

Vi ber alla besökare att beakta de regler och instruktioner vi publicerar om specialtillståndet. Vi hjälps åt att hålla det nödvändiga säkerhetsavståndet till varann och att sköta god handhygien. När du gör uppköp, är det bra att hellre betala med kort än med kontanter.

Sveaborg

Foto: 110th Street Productions