Gratisbiljett för elevgrupper i kollektivtrafiken

I framtiden kan grupper av skolelever åka kollektivtrafik gratis tillsammans med en lärare under skoldagen. Detta beslut fattade styrelsen för Helsingforsregionens trafik på sitt möte igår. Det slutliga beslutet om biljettavgifterna, inklusive elevbiljetterna, fattas på HRT:s bolagsstämma 27 november.

Från och med början av nästa år är det meningen att man inte ska debitera någon avgift av kommunernas utbildningssektorer. Det har länge varit ett mål för Helsingfors att skolgrupper ska kunna röra sig gratis. I synnerhet lärare och kulturobjekt i Helsingfors har önskat detta.

Ett viktig målsättning i Helsingfors stadsstrategi är att hela staden ska vara en lärmiljö. Det innebär att skolorna kan dra nytta av de mångsidiga möjligheterna för inlärning utanför klassrummet som finns i Helsingfors. Detta stöder t.ex. fenomenbaserat lärande. Avgiftsfriheten gör att det blir mer likvärdigt för eleverna att röra sig.

- Gratisbiljetter för elever är en stor sak för skolor som ligger utanför centrum. Nu har alla elever samma chanser att gå ut och lära sig på olika håll i Helsingfors. Centrumskolorna känner redan till stadens museer så jag hoppas att biljettreformen uppmuntrar elevgrupper att ytterligare undersöka Helsingfors, uppmanar Pia Pakarinen, biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn.

Biträdande borgmästare Nasima Razmyar vid kultur- och fritidssektorn är mycket nöjd med HRT:s beslut.

- I Helsingfors finns ett stort utbud av kultur- och motionstjänster som elevgrupperna tack vare detta beslut kan utnyttja bättre än tidigare. Det är viktigt att barn och unga lär känna Helsingfors kultur- och motionsplatser. Jag tror att besök under skoldagen väcker intresset för kultur och motion också i övrigt.

HRT:s bolagsstämma fattar beslut om samkommunens budget och ekonomiplan den 27 november.

Mer information:
HRT


DELA