Gamla saluhallen. Foto: Paul Williams / Helsingifors stad

Gamla saluhallen öppen för kunderna

Helsingfors stad har idag beslutat att Gamla saluhallen förblir öppen tillsvidare. Staden hade tidigare beslutat att Gamla saluhallen med anledning av coronakrisen skulle stängas, med torsdagen 9 april som sista öppethållningsdag.

Efter det tidigare beslutet har företagarna i Gamla saluhallen tagit kontakt med staden och önskat att hallens verksamhet skulle kunna fortsätta. För att kunna fortsätta verksamheten är det viktigt ur verksamhets- och säkerhetssynpunkt att många företagare vill hålla sina butiker öppna. Nu har en tredjedel av köpmännen utryckt att de vill att verksamheten fortsätter med begränsade öppettider.

”I och med att coronakrisen framskrider gör staden i snabb takt olika linjeringar om olika verksamheter men alltid så att företagarna och de som är berörda blir hörda. Situationen lever hela tiden. Det är fint att företagarna som verkar i hallen är redo att fortsätta sin verksamhet och vi hoppas att kunderna fortsätter använda hallens tjänster med hänsyn till säkerhet och hygien”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Med undantag för restaurangverksamheten kommer Hagnäs tillfälliga saluhall att fortsätta sin verksamhet normalt på begäran av hallentreprenörerna.

Att hallen är öppen inverkar inte på hallföretagarnas hyror. Staden har redan tidigare beslutat att företagarna som hyr utrymmen i hallen får en tre månader lång befrielse från att betala hyra. Detta beslut förblir i kraft.

Gamla saluhallen är tillsvidare öppen från måndagar till lördagar klockan 10–18. På påsken är hallen öppen på lördag klockan 10–18 men stängd på fredag, söndag och måndag.

Sandvikens saluhall, som fungerar som en restauranghall, hålls tillsvidare stängd. I Sandvikens saluhall har några företag take away-verksamhet från måndagar till lördagar klockan 10–18. Kunderna kan inte gå in i hallen men beställningar kan hämtas på en avhämtningsplats som upprättats i ingångens vindfång.