Fyra procents prisstegring nära stadskärnan – längre bort kostar bostäderna ungefär som för ett år sedan

Det är betydligt dyrare att bo i Helsingfors än i övriga Finland. Helsingfors har dragningskraft: här finns en myckenhet intressanta jobb och ett varierat utbud av service, och för att bo nära dem är folk beredda att betala. Under första kvartalet 2018 var priserna på begagnade höghus- och radhuslägenheter i medeltal 2,9 procent högre än de varit ett år tidigare. Prisstegringen har främst skett i dyrhetszonerna 1 och 2 (alltså i synnerhet stadskärnan, västra Helsingfors och östra innerstaden), där bostadspriserna stigit snabbare än i andra delar av staden allt sedan år 2010.

Jämfört med läget första kvartalet 2017 hade priserna stigit med i medeltal 5,4 resp. 4,0 procent i dyrhetszonerna 1 resp. 2. I dyrhetszonerna 3 och 4 hade priserna inte förändras nämnvärt.

I dyrhetszon 1, alltså den dyraste, var priset på begagnade aktielägenheter i medeltal 6 665 euro per kvadratmeter första kvartalet 2018. Skillnaden gentemot den billigaste dyrhetszonen var omkring 4 000 euro: i dyrhetszon 4 var kvadratmeterpriset på en begagnad aktielägenhet i medeltal 2 809 euro. Dessa uppgifter bygger på data från Statistikcentralen.

Hyrorna steg långsammare än priserna – hyrorna steg främst längre borta från stadskärnan

Bostadshyrorna har av hävd stigit jämnare än bostadspriserna i Helsingfors. Sedan 2010 har bostadshyrorna stigit jämnt allt sedan år 2010 i alla dyrhetszonerna. Att notera är dock att bostadshyrorna – i motsats till bostadspriserna – stigit mest längre borta från Helsingfors stadskärna, och att denna trend tycks hålla i sig.

Bostadshyrorna var första kvartalet 2018 i medeltal 3,0 resp. 2,5 procent högre än ett år tidigare i dyrhetszonerna 3 resp. 4 (alltså i synnerhet stadens östra och norra delar). Under samma tid steg hyrorna med 1,3 procent i dyrhetszon 1. Till saken hör att utgångsnivån var betydligt högre i stadskärnan.

Den lokala variationen är inte lika stor för hyrornas del som för prisernas, men visst finns det klara skillnader. I dyrhetszonerna 1 och 2 var medelhyran per kvadratmeter första kvartalet 2018 omkring 21 euro per kvadrat. I dyrhetszon 3 resp. 4 var den 16,8 resp. 16,4 euro.

Dessa fakta är hämtade från webbplatsen asuminenhelsingissa.fi, som upprätthålls av Helsingfors stadskansli. Sajten presenterar färsk statistik och forskning om boende och byggande i Helsingfors, samt kronologisk statistik, så kallade tidsserier.

Mera om ämnet:

specialforskare Oskari Harjunen, +358 9 310 36398, oskari.harjunen(at)hel.fi

Länkar (bara på finska):

Bostadshyrorna
Priserna på begagnade aktielägenheter