Fullmäktige öppnar höstens sessionsperiod på onsdag

Höstens sessionsperiod i stadsfullmäktige inleds onsdagen den 28 augusti. Vid fullmäktiges sammanträde behandlas bland annat försäljningen av stadens aktier i fastigheten Glaspalatset till ett av Konstsamfundets dotterbolag. Konstsamfundet driver verksamheten i Amos Andersons museum.

Staden äger för närvarande 31 procent av aktierna i fastigheten Glaspalatset. Majoriteten ägs av Konstsamfundet, vars dotterbolag Mercator Fastigheter nu får resten av fastigheten i sin ägo. Enligt beslutsförslaget är köpesumman för stadens aktier 33 500 000 euro.

Sammanträdet kan följas på plats i stadshuset på fullmäktigesalens publikläktare eller på Helsingforskanalen på webben kl. 18.00.

En inspelning av sammanträdet kan också ses senare i Helsingforskanalens videoarkiv. Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet också i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande (på finska).

Andra ärenden som behandlas på sammanträdet kan granskas på föredragningslistan. Bakgrundsinformation går att söka i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Sammanträdets föredragningslista
Helsingforskanalen

DELA