Stadsfullmäktige sammanträder.

Fullmäktige behandlar ouppnådda bindande mål i budgeten och ett antal motioner

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 17 februari. På föredragningslistan finns bland annat ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2020 års budget. Också nio motioner står på agendan.

I motionerna har det föreslagits bland annat att Eliel Saarinens plan ska beaktas i arkitekturtävlingen för Elielplatsen, att röstningsställena vid kommunalvalet ska planeras i samarbete med ungdomar, att programmet mot mobbning ska tillämpas och att Aino Acktés villa ska ändras till ett museum över fascinerande kvinnor i Finland.

Dessutom finns det några detaljplaneändringar på listan. En gäller området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen på Degerö. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga snabbspårvägen Kronbroarna vidare till Uppby och att komplettera byggandet längs med snabbspårvägen.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet berättar man också om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet.

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Föredragningslistan för sammanträdet 17.2.2021

Helsingforskanalen

Foto: Kata Kauppinen