Dörren till stadsfullmägtiges sal.

Fullmäktige behandlar omorganisering av hamnfunktionerna och detaljplaneändring för västra Havsrastböle

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 3 februari. På föredragningslistan finns bland annat omorganiseringen av hamnfunktionerna samt detaljplanen och detaljplaneändringen för västra Havsrastböle.

Markanvändningen i Södra hamnen fortsätter utgående från det så kallade Koncentrationsscenariot, på så sätt att långtradartrafiken i samband med passagerar- och bilfärjorna kan upphöra i Södra hamnen. En förutsättning för det här är att all trafik med bil- och passagerarfärjor upphör i Södra hamnen. Passagerar- och bilfärjorna till Stockholm koncentreras till Skatudden medan Tallinns passagerar- och bilfärjetrafik koncentreras till Västra hamnen.

En hamntunnel planeras från Västra hamnen till Västerleden. Tunneln ska göra det möjligt att utvidga funktionerna i Västra hamnen och att ordna hamntrafiken smidigt.

Sammanträdet börjar klockan 18 och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet. Det går att söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Fullmäktige håller den 4–5 februari 2021 ett seminarium för att utvärdera genomförandet, lärdomarna och konsekvenserna av stadsstrategin för fullmäktigeperioden 2017–2021. Under våren fortsätter man utvärdera strategiperioden utgående från debatten vid fullmäktigeseminariet. Också seminariet kan ses på Helsingforskanalen.

Läs mer

Stadsfullmäktiges
föredragningslista 3.2.2021
Helsingforskanalen
På fullmäktigeseminariet utvärderas stadsstrategins genomförande

Foto: Kata Kauppinen