Ordförandens klubba.

Fullmäktige behandlar detaljplaneändring för öarna i Havshamnen och flera motioner

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 18 maj kl. 18.  På agendan står bland annat detaljplaneändringar för öarna i Havshamnen och området Björnjägaren i Kvarnbäcken.

Fullmäktige behandlar även en gruppmotion och 22 motioner av fullmäktigeledamöter. Gruppmotionen gäller minskning av köerna till icke-brådskande vård inom primärvården. Fullmäktigemotionerna gäller bland annat trafiksäkerhet, utveckling av småbåtstrafiken, återvinning och omvärdering av spårvagnsmaterielen för Kronbroarna.

Sammanträdet börjar kl. 18 och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer
Helsingfors stadsfullmäktiges föredragningslista 18.5.2022

Helsingforskanalen

Foto: Paavo Jantunen