Stadsfullmäktiges sammanträden. Foto: Pertti Nisonen / Helsingfors stad

Parkeringen av sparkcyklar och hemvården på sommaren tas upp under fullmäktiges frågestund

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 8 maj kl. 18.00. Vid sammanträdet håller fullmäktige en frågestund, där ledamöterna diskuterar Ville Jalovaaras fråga om parkeringen av elsparkcyklar och Veronika Honkasalos fråga om organiseringen av hemvårdstjänster på sommaren.

Frågorna kan läsas nedan på finska.

Sammanträdet kan följas på plats i stadshuset på fullmäktigesalens publikläktare eller på Helsingforskanalen på webben.

En inspelning av sammanträdet kan också ses senare i Helsingforskanalens videoarkiv. Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet också i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande (på finska).

Andra ärenden som behandlas på sammanträdet kan granskas på föredragningslistan. Bakgrundsinformation går att söka i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Sammanträdets 8.5 föredragningslista
Helsingforskanalen


Ville Jalovaara – Säännöt sähköpotkulautojen pysäköinnille. Vastaaja: Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki

Helsingin kaupungin kaduille ja jalkakäytäville on tänä keväänä ilmestynyt yksityisen yrityksen vuokrattavia sähköpotkulautoja. Uudet liikkumismuodot ovat kaupunkiin tervetulleita. Esimerkiksi kaupunkipyörät on otettu Helsingissä hyvin vastaan. Kun tulee uusia tapoja liikkua, kaupunkimiljöössä tarvitaan säännöt, miten toimitaan.

Vapaana olevia potkulautoja seisoo nyt usein ovien edessä, jalkakäytävillä, suojeteillä, bussipysäkeillä ja niin edelleen.  Niillä ei ole kaupungissa mitään selkeitä pysäköintipaikkoja toisin kuin polkupyörillä. Erityisesti näkövammaisille nämä menopelit saattavat muodostaa kompastumisvaaran.

Tiedustelen vastaavalta apulaispormestarilta, olisiko kaupungin mahdollista laatia yhdessä lautoja vuokraavien yritysten kanssa tai muutoin säännöt siitä, että mihin uusia menopelejä voi pysäköidä, jotta kaupunki pysyy turvallisena ja viihtyisänä kaikille sen asukkaille?

Veronika HonkasaloKotihoidon palveluiden järjestäminen kesällä . Vastaaja: Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa

Arvoisa puheenjohtaja, apulaispormestari Vesikansa,

Kesällä 2018 saimme lukea pysäyttäviä uutisia vanhustenhoidosta. Silloin sairaaloissa ympäri Suomea hoidettiin helteiden vuoksi kuivuneita vanhuksia, ja nestehukan vuoksi heitä jopa kuoli.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurimpia haasteita on tällä  hetkellä merkittävä työntekijäpula. Erityisesti vanhusten kotihoidossa  henkilöstövaje lähentelee katastrofia. Koska sijaisia on vaikea saada,  kesäaikaan kotihoidon työntekijät uupuvat normaaliakin suuremman  työmäärän alle. Se tarkoittaa, että vanhukset jäävät tavallistakin  pienemmälle hoidolle.

Vuoden 2016 arviointikertomuksen mukaan suurin osa kotihoidon työntekijöistä katsoo, etteivät kotihoidon käynnit riitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Työntekijöiden mukaan kotihoidon käynnit eivät riitä etenkään silloin, kun vanhuksen kunto heikkenee nopeasti, mikä tapahtuu usein kesähelteillä.

Kysynkin apulaispormestarilta, mitä aiotte tehdä, että helsinkiläiset vanhukset ja muut kotihoidon tarpeessa olevat kaupunkilaiset saavat kesän ajan sellaisia kotihoitopalveluita, jotka takaavat hoidettaville inhimillisen arjen?

DELA