Stadsfullmäktige beslutar onsdag 28 november om stadens budget.

Stadsfullmäktige godkände stadens budget för år 2019

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 28.11 budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2021. Stadens omkostnader beräknas nästa år uppgå till 4,47 miljarder euro. För investeringar används 609 miljoner euro.

Budgeten utgår från att staden växer

Enligt budgeten och ekonomiplanen förutspås folkmängden i Helsingfors alltjämt öka i snabb takt under de tre kommande åren, med ungefär 8 000 nya stadsbor varje år. I 2019 års budget bereder man sig på den växande stadens behov.

Anslagsökningen inom omkostnaderna hänförs främst till basservicen, där befolkningstillväxten i staden ökar kostnaderna. Tillägg i driftsutgifterna anvisas i synnerhet för fostrans- och utbildningssektorn.

Fullmäktige godkände också nio av de tio föreslagna hemställningsklämmarna till budgeten. Mer om hemställningsklämmarna och omröstningarna kan läsas i beslutsmeddelandet.

Fullmäktige beslutar om stadens budget för år 2019

Stadsfullmäktige beslutar onsdag 28 november om stadens budget för år 2019 och om ekonomiplanen för åren 2019–2021.

På föredragningslistan finns också val av vinnare och överlåtelse av markområden i arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i Mellersta Böle.

Fullmäktigesammanträdet avslutas med behandlingen av motioner.

Sammanträdet, som börjar klockan 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går också att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 28.11.2018
Helsingforskanalen

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 14.11.2018

Helsingforskanalen

Nyheter

14.11 Behandlingen av Helsingfors budget inleddes i stadsfullmäktige

14.11 Budgeten för år 2019 i fullmäktige på onsdagen        

10.10 Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behovDELA