Fullmäktige behandlade coronaåterhämtningspaket och godkände detaljplaneändring för Dals samsjukhus

Vid sammanträdet 19 januari behandlade stadsfullmäktige anslagspaketet för återhämtning efter coronapandemin och godkände en detaljplaneändring för Dals samsjukhus. Sammanträdet inleddes med en frågestund.

Sammanlagt 70 miljoner euro har reserverats i stadsstyrelsens dispositionsmedel för åren 2022–2023 för återhämtningen från coronapandemin.

Stadsfullmäktige beslutade överföra 45 miljoner euro ur stadsstyrelsens dispositionsmedel för detta år till social- och hälsovården för att åtgärda den eftersatta vården och servicen. Anslaget på 45 miljoner euro går till att förbättra tillgången till service, lågtröskeltjänster som främjar psykisk hälsa och dagverksamhet för äldre.

Stadsstyrelsen beslutade 10 januari att 17 miljoner euro av återhämtningsanslaget ställs till fostrans- och utbildningssektorns disposition för att åtgärda kunskaps- och välfärdsunderskottet bland barn och unga. Till kultur- och fritidssektorn riktas 8 miljoner euro för att stöda kultur- och evenemangsbranschen, åtgärda välfärdsunderskottet bland barn och unga, stöda psykisk hälsa och rörlighet bland de äldre och stärka möjligheterna till friluftsliv och motion.

Även detaljplaner och frågestund i fullmäktige

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Dals samsjukhus. Detaljplaneändringen gäller Dals nuvarande sjukhusområde. Ändringen gör det möjligt att bygga ett nytt sjukhuscampus. Sjukhuset blir gemensamt för Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Stadsfullmäktige godkände dessutom en detaljplaneändring för Främre Tölö, som gör det möjligt att bygga ut Nationalmuseet. Syftet med utbyggnaden är att det ska vara möjligt att ordna stora och krävande internationella utställningar på Nationalmuseet. Museets nuvarande lokaler är för små för ändamålet.

Sammanträdet inleddes med en frågestund. Frågorna som ställdes handlade om att sluta dumpa snö i havet och gå över till ett hållbart alternativ, hur kultur- och evenemangsbranschen ska klara sig i det rådande epidemiläget samt Helsingfors coronastrategi.

Alla beslut som stadsfullmäktige fattade på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Foto: Paavo Jantunen