Projektplanen för Baggböleparkens allians gäller Pakilan ala- ja yläastes lokaler samt nybyggen för daghemmen Havukka och Pakila.

Frågestund i fullmäktige samt projekt för skolor och daghem i Västra Baggböle

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 15 januari. På sammanträdets föredragningslista finns utöver frågestunden också projektplanen för Baggböleparkens allians och detaljplaneändringar i Vallgård och Åggelby.

Projektplanen för Baggböleparkens allians gäller Pakilan ala- ja yläastes lokaler samt nybyggen för daghemmen Havukka och Pakila. I detta projekt lyfter man upp lokalerna för undervisning och småbarnspedagogik till en ny nivå. I skolan byggs även ungdomslokaler. Byggnaderna planeras så att de kan användas av invånarna i så stor utsträckning som möjligt. Projektets kostnader är 52,8 miljoner euro.

Frågestundens teman gäller ekonomiutbildning för unga, ökning av träbyggande samt situationen för Helsingfors klubbar.

Följande tre frågor behandlas:

1. Hur har Helsingfors ordnat ekonomiundervisningen och planeras det något nytt eller några tillägg i läroplanen?

2 Vilka konkreta planer har staden, både stora och små, för att öka trähusbyggandet, göra det mer systematiskt och invånarorienterat?

3. Snart finns det inte längre några ställen i Helsingfors där man kan ordna konserter för s.k. underhållningsmusik. Vilka konkreta åtgärder tänker staden vidta för att rätta till detta?

 Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet berättar man också om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande. 

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet Det går att söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer

Stadsfullmäktiges föredragningslista 15.1.2020

Helsingforskanalen

Projektplan för Baggböleparkens allians

Foto: A F K S