Otso Kivekäs och Stefan Djupsjö i bilden.

Stadsfullmäktige får information om coronavirusläget

Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträde ordnas i dag onsdag med specialarrangemang. I stället för frågestunden i början av sammanträdet hålls ett info om coronaläget.

På föredragningslistan finns en ändring av förvaltningsstadgan. Ändringen gäller bland annat möjligheten till elektroniska sammanträden i arbetet i organen i situationer då större folksamlingar bör undvikas.

Vid sammanträdet behandlas dessutom deltagande i ägandet och finansieringen av Suomi-Rata Oy och Turun Tunnin Juna Oy, likaså detaljplaneändringar som gäller Hagnäs strand, Ärtholmen, Främre Tölö, Drumsö, Botby gård och Degerö.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Publikläktaren är tills vidare stängd. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet. Det går att söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Stadsfullmäktiges hela föredragningslista 25.3.2020

Helsingforskanalen

Foto: Pertti Nisonen