Stadsfullmäktiges sessionssal.

Frågestund och tre gruppmotioner på stadsfullmäktiges sammanträde

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 5 maj. I början av sammanträdet ordnas en frågestund. På agendan finns också bland annat uppföljningsrapporten 2021 om BM-programmet 2020 och ett flertal detaljplaneändringar. Dessutom finns det på föredragningslistan för sammanträdet tre gruppmotioner och flera motioner väckta av enskilda ledamöter.

Sammanträdet börjar med att biträdande borgmästare Anni Sinnemäki besvarar två frågor på frågestunden. Ledamoten Fatim Diarra frågar hur det havsnära Helsingfors öppnas upp för stadsborna på sommaren om epidemiläget håller sig lugnt. Ledamoten Mari Rantanen tar fasta på Helsingfors attraktivitet för inflyttare och frågar hur staden ämnar reagera på att allt fler flyttar bort från staden.

Vid sammanträdet tas det upp flera detaljplaneändringar, såsom en för Skatuddskajen 4, som gör det möjligt att i området bygga en affärs- och kontorsbyggnad i fyra våningar, huvudsakligen i trä. Vidare behandlas där fullmäktigemotioner med anknytning till bland annat hälsa, säkerhet och rörlighet. Gruppmotionerna på föredragningslistan gäller tillgången till mentalvårdstjänster och ett lagstiftningsinitiativ om tillåtelse av övervakad produktion och försäljning av cannabis inom stadens område.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 5.5.2021

Helsingforskanalen

Frågestund