Stadsfullmäktiges distanssammanträde

Frågestund och Ärtholmens detaljplan i Helsingfors stadsfullmäktige 22 april

Helsingfors stadsfullmäktiges distanssammanträde 22 april 2020 kl. 18.00. Vid sammanträdet ordnas frågestunden elektroniskt för första gången. Under frågestunden informeras om coronakrisen och behandlas frågor som ledamöterna ställt. På listan finns dessutom detaljplanen för Ärtholmen.

Stadsfullmäktige ordnar regelbundet frågestunder i samband med sammanträdena. Under frågestunderna behandlas frågor som ledamöterna ställt till borgmästaren och biträdande borgmästarna. Borgmästaren eller biträdande borgmästaren sitt svar muntligt, och fullmäktige kan diskutera ämnet. På frågestunderna behandlas aktuella ämnen som intresserar helsingforsarna och som hänför sig till borgmästarkollegiets sektorer.

Vanligtvis är stadsfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten, men sessionssalens publikläktare är stängd tillsvidare. Sammanträdet kan följas i direkt webbsändning på Helsingforskanalen med början kl. 18.

Sammanträdets föredragningslista har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Helsingfors – aktuellt om corona