Dörren till stadsfullmäktiges sessionssal.

Fullmäktiges frågestund ersätts av coronainfo

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 3 mars. I fullmäktige ordnas coronainfo i stället för frågestunden. På agendan finns också en ändring av förvaltningsstadgan i fråga om uppgifterna för det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar omfattar nya uppgifter och befogenheter för de kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Under informationsmötet som ersätter frågestunden har ledamöterna tillfälle att diskutera coronaläget och komma med frågor om saken.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer
Stadsfullmäktiges föredragningslista 3.3.2021

Helsingforskanalen