Den nya informationstjänsten ska heta Helsingfors-info.

Fråga staden! Rådgivning från Helsingfors-info för alla stadsbor

Helsingfors stad moderniserar sin informationstjänst så att den ska fungera allt bättre och bli allt lättare att hitta. Från den 1 november kommer man att kunna ringa ett och samma telefonnummer för att ställa alla slags frågor med anknytning till staden. Den nya infopunkten, som finns på centrumbiblioteket Ode vid Tölöviken, slår upp sina dörrar i december. Tjänsten är avsedd för alla Helsingforsbor.

Den nya informationstjänsten ska heta Helsingfors-info, och hittillsvarande Virka-info går ur tiden.

Rådgivningens 11 proffs lovar ställa upp med att hitta svar och kontaktinformation när det gäller precis alla slags frågor om stadens service, från boende och studier till arbete och rekreation. Även i frågor med anknytning till immigration får man hjälp. Helsingfors-info står alltid till tjänst med rådgivning på finska, svenska och engelska, och vid behov också på bland annat arabiska, somali och persiska. Rådgivarna talar allt som allt tio språk.

Man får kontakt med Helsingfors-info också via chatten och per telefon på numret 09 310 11 111. Dessutom kan man skicka frågor via stadens responssystem. Rådgivningen fungerar på tjänstetid, men på Ode finns rådgivarna på plats fram till klockan 18.

–Vi ville att våra rådgivningstjänster skulle bli tillgängliga för allt fler, både nya stadsbor och infödda helsingforsare liksom också andra som är intresserade av staden. Vi bytte till ett nytt namn, placerar oss på centrumbiblioteket där människorna rör sig och gör Helsingfors-info lättare att hitta fram till. Dessutom har vi slagit samman teamen, vilket betyder att den samlade kunskapsmängden per serviceställe ökar, omtalar rådgivningschef Anne Nissinen på Helsingfors stadskansli.

Fråga staden! Helsingfors-info

Tfn 09-310 11 111 mån.–tors. 9–16, fre. 10–15

Chatt

Servicestället på Ode Tölöviksgatan 4. Öppnas i december.

mån.–tors. 9–18, fre. 10–18

Servicestället på IHH Albertsgatan 25

mån.–tors. 9–16, fre. 10–16

Hel.fi/respons

DELA