Fortsatt folkökning i Helsingfors – snart redan 650 000 invånare

Vid årsskiftet 2017-18 hade Helsingfors 643 272 invånare. Under året 2017 hade stadens befolkning vuxit med 8 091 personer. Folkökningen beror främst på ett flyttningsöverskott från övriga Finland utanför Nyland och från utlandet. Finländsk folkökning just nu sker allra mest i Helsingforsregionen, i synnerhet dess inre del Huvudstadsregionen. I själva Helsingfors skedde 44 procent av Helsingforsregionens folkökning. I det Finland som helhet som ligger utanför regionen minskade folkmängden däremot, med inte mindre än 8 643. Dessa fakta framgår av en färsk statistik från Helsingfors stadskansli.

Nativiteten historiskt låg – allt högre medellivslängd

På låg nivå ligger däremot nativiteten – barnafödandet. År 2017 var det summerade fruktsamhetstalet 1,18 barn per kvinna. Lägre än så har fruktsamheten inte varit sedan början av 1970-talet och under senare hälften av 1930-talet. Likaså har dödligheten sjunkit, och detta tar sig också uttryck i stigande medellivslängd alias livslängdsförväntan. År 2017 var den förväntade återstående medellivslängden för nyfödda av manskön i Helsingfors 78,4 år och av kvinnokön 84,3 år.

Uppgifterna bygger på data från Statistikcentralen. En större publikation om befolkningsstrukturen vid årsskiftet och befolkningsförändringar 2017 kommer ut nästa höst igen.

Mera om ämnet:

överaktuarie Netta Mäki +358 9 310 36373, fornamn.efternamn(at)hel.fi
systemchef Pekka Vuori +358 9 310 36300, fornamn.efternamn(at)hel.fi

Publikation:

Netta Mäki & Pekka Vuori: Väestö Helsingissä vuodenvaihteessa 2017/2018. Helsingfors stadskanslis statistik 2018:10, pdf-publikation.