På Valborgsmässoafton såg cirka 700 000 tittare Havis Amandas mösspåläggning och JVG:s konsert som båda förverkligades virtuellt.

JVG:s viertuella konsert ”Den Eviga Vappen” samlade mer än 1,4 miljoner tittare

”Den Eviga Vappen” (finska: Ikuinen Vappu) är det största evenemang som någonsin ordnats på internet i Finland och fick beröm både av barnfamiljer och i recensioner. 

JVG håller redan från tidigare flera rekord och nu gjorde man historia genom att samla en rekordpublik på den virtuella live-konserten som ordnades på Valborgsmässoafton den 30 april. Konserten ordnades tillsammans av Zoan, som specialiserat sig på virtuell teknologi, Helsingfors stad och Fullsteam Agency. Konserten sågs av åtminstone 13 procent av alla finländare, det vill säga rekordartade 700 000 åskådare. Dessutom såg ungefär 225 000 personer konsertinspelningen senare under valborgshelgen. Då man tar med i beräkningarna att konserten även visades tillfälligt i andra mediesändningar nådde den virtuella konserten sammanlagt mer än 1 400 000 åskådare eller 24 procent av finländarna. 

”Det var fantastiskt att vara med och förverkliga denna unika konsertupplevelse, som än en gång visade hur stor kraft levande musik har då det gäller att beröra människor. I det rådande undantagsläget engagerade sig artisterna och evenemangets hela produktionsteam hängivet för uppgiften. Det intensiva samarbetet resulterade i ett virtuellt evenemang i världsklass,” säger Fullsteam Agency:s vd Tuomo Tähtinen

Konserten lyckades med att hänföra tittarna och de sociala medierna fylldes av tusentals entusiastiska meddelanden. Helsingin Sanomats kritiker Oskari Onninen lovordade konserten för att vara rörande bra och menade att den är en milstolpe i klass med Cheek:s stadionkonsert och kommer att minnas.

Även Helsingfors övriga digitala program under valborgsmässoafton samlade stor publik. Till exempel a capella-gruppen Club for Fives konsert på Savoyteatern sågs av ungefär 17 500 åskådare.

”Helsingforsarna har flera generationer långa valborgstraditioner och i enlighet med dessa samlas man i stora sällskap i centrum, på parkpicknick och i restauranger. Vårt samarbete med Fullsteam och Zoan gav oss möjligheten att skapa en unik virtuell upplevelse som ändå behöll element av gemenskap trots att vi firade vappen på distans. Vi är glada över hur fint denna nya typ av evenemang mottogs av publiken. Samtidigt fungerade konserten som ett sätt att hålla Helsingfors centrum fritt från valborgssammankomster, och det var också en stor framgång,” konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

”Vi upplevde alla en annorlunda valborg. Vi kunde inte samlas kring våra bekanta valborgstraditioner, som till exempel när Havis Amanda får sin mössa och picknick i Brunnsparken eller Kajsaniemiparken. Helsingfors stad ville trots detta föra stämningen av vappenfirandet hem till alla. Det är fint att stadsborna tog vappen hemma till sig och att större samlingar på stan inte ägde rum. Jag vill tacka alla som firade valborg hemma och alla de otaliga aktörer som gjorde denna upplevelse möjlig,” konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori

Den virtuella liveproduktionen för konserten JVG – ”Den Eviga Vappen” förverkligades med hjälp av plattformen Burst Live, som utvecklats av Zoan. Det är frågan om teknologi som är banbrytande även i världsklass. Det tekniska förverkligandet gav tittarna möjligheten att i realtid ha interaktion med artisterna tack vare avatarer. Under den en timme långa konserten tryckte användarna mer än tio miljoner gånger på interaktionsknappar som skapade emojier och bifallsyttringar. 

”Vi har en tio årig karriär bakom oss och det känns som att vi har upplevt allt, åtminstone här i Finland .Men nu känns det på något sätt som att vi gjorde något så stort som man inte ens kunnat föreställa sig för ett år sedan. Vi har fått vara med om att uppleva stora saker men det här är helt säkert vår största upplevelse”, summerade JVG sin pionjärupplevelse efter konserten.

Även dessa var med och gjorde konserten möjlig: OnePlus, Marli Juissi, Isey Skyr, PME Records, Evermade, Livetek, HÖG, Iconics och Amazon Web Services.

Helsingforspolisen har meddelat att valborgsfirandet gått exceptionellt lugnt till. På valborgsmässoafton förekom inga folkmassor varken på Salutorget eller i Esplanadparken. Även första maj förlöpte lugnt och inga större picknickgrupper samlades i Ulrikasborgsbacken eller Brunnsparken i Helsingfors.

Se inspelningen av valborgsfriandet på Helsingforskanalen.

Läs mer:
facebook.com/jvgvirallinen 
instagram.com/jvgfi/ 
fullsteam.fi 
myhelsinki.fi 
burst.fi