Bild: Minna Alanko.

Första OmaStadi omröstningen var en succé

OmaStadis omröstningsfas avslutades i slutet av oktober. Sammanlagt 69 284 registrerade personer deltog. Sammanlagt 49 705 personer röstade. Valdeltagandet steg till nästan åtta procent. Det var fråga om den största elektroniska omröstningen någonsin som ordnats inom den offentliga sektorn i Finland.

Av de 296 planer som det var möjligt att rösta på valdes 44 för genomförande. Här kan du läsa om OmaStadi 2019 planerna som gick igenom i områdena.

Planerna som fick det största antalet röster per område:

Södra: Grönskande stad 57 000 euro, röster 2052.
Östra: Mer snygghet till östra Helsingfors 113 000 euro, röster 1755.
Sydöstra: Utredning om upprustning av Aino Acktés villa 100 000 euro, röster 2727.
Mellersta: Konstgräsplan på planen bredvid Arabian peruskoulu 435 000 euro, röster 2870.
Nordöstra: Tjänster som stöder rörlighet och välbefinnande för äldre till nordöstra Helsingfors - Nära hemmet 50 000 euro, röster 1182.
Västra: Urbana eldplatser 120 000 euro, röster 1272.
Norra: Sommarjobb och hjälp för sommarsysslor 83 000 euro, röster 833.
Hela staden: Mer träd till Helsingfors 35 000 euro, röster 9234.

”Att rösta om konkreta lokala projekt har skapat en ny upplevelse av tillhörighet för tiotusentals helsingforsare. I väldigt många förslag har det varit fråga om att främja världens bäst fungerande stad i praktiken. Tack vare stadsborna är vi många steg närmare vårt strategiska mål”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

I Helsingfors var OmaStadis valdeltagande nästan åtta procent. Valdeltagandet i OmaStadis första omgång steg till en internationellt sett bra nivå. I andra länder har valdeltagandet i medborgabudgetprocessen också efter flera omgångar varit cirka 2–10 procent.

OmaStadi fick helsingforsarna att tillsammans diskutera ärenden i områdena

”OmaStadi förde ihop människor och uppmuntrade till diskussion på ett alldeles nytt sätt om stadsdelarnas ärenden och utvecklingen av dem. Sådant har inte tidigare hänt samtidigt och inom hela staden. Stadens sju stadslotsar har på ett lysande sätt kommunicerat om OmaStadi i sina områden och uppmuntrat stadsborna att komma med förslag och rösta”, säger utvecklingschef Kirsi Verkka.

Helsingforsarna var engagerade utvecklare under medborgarbudgetens första år. Totalt inlämnades 1 273 förslag, varav 839 godkändes. Av förslagen finslipades 296 planer för omröstningen.

Röstningsresultatet bestämdes enligt hur många röster varje förslag fick och vilka planer som rymdes inom budgeten. Planen som fick det största antalet röster i området valdes först för genomförande. Efter det kontrollerades vilken plan som fick näst mest röster och om den ännu rymdes inom budgeten för samma område. Om planen som fått näst mest röster överskred det tillgängliga anslaget, flyttades fokus till planen som fått det tredje största antalet röster. Om den platsade inom det resterande anslaget, valdes den för genomförande. Om den inte platsade, flyttades fokus till nästa osv. Det här systemet gjorde det möjligt att också mindre planer med färre röster gick vidare till genomförandefasen.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori bekräftar röstningsresultatet före utgången av år 2019. Beredningen av genomförandet av planerna börjar nästa år. På Omastadi.hel.fi är det möjligt att under år 2020 följa beredningen och de olika faserna i genomförandet av planerna.

Modellen OmaStadi som förverkligar medborgarbudgeten har kommit för att stanna. Nästa år bjuder Helsingfors igen in stadsborna för att göra förslag till OmaStadi.

Läs mer:

OmaStadi 2019 omröstningsresultaten

Hur omröstningsresultaten bestäms

Omastadi.hel.fi