Försök med ungdomar i nämnderna börjar i Helsingfors

I februari 2019 inleds i Helsingfors ett historiskt försök i nämnderna då medlemmar av Ungdomsrådet i Helsingfors för första gången får närvara och yttra sig i alla fyra sektornämnderna vid Helsingfors stad.

Syftet med försöket är att öka de ungas kännedom om det kommunala beslutsfattandet och stadens verksamhet och att stärka de ungas påverkningsmöjligheter, i synnerhet i ärenden som gäller deras egen vardag. I andra kommuner har det redan tidigare förekommit liknande försök och arbetssätt.

Försöket pågår under våren 2019. I varje nämnd har bland ungdomsrådsmedlemmar invalts 3-4 företrädare, som turas om att delta i mötena. De gör tillsammans grundarbetet inför mötena och planerar de anföranden som hålls vid mötena. Med finns såväl första resans som gamla och vana ungdomsrådsmedlemmar. Ungdomarna är i åldern 13-17 år.

De unga introduceras i nämndarbetet av faddrar valda bland nämndmedlemmarna, till antalet 2-3 beroende på nämnd. Till hjälp finns också de biträdande borgmästarna, som fungerar som nämndernas ordförande. I Stadsmiljönämnden och i Fostrans- och utbildningsnämnden är det respektive sektors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki och Pia Pakarinen som agerar faddrar.

- Det är intressant att det i Helsingfors finns en möjlighet för de ungas företrädare att veckovis delta i starkt framtidsorienterade möten vid Helsingfors stadsmiljönämnd. Jag väntar med spänning på att få höra de synpunkter som de unga arbetat fram tillsammans, säger Anni Sinnemäki.

- Jag har väldigt goda erfarenheter av samarbetet med Ungdomsrådet, och i Fostrans- och utbildningsnämnden väntar vi med iver på att få se de unga på våra möten. Då får vi deras direkta synpunkter på de ärenden som behandlas vid mötena. De unga får ännu inte rösta, men det är viktigt att de får mångsidig erfarenhet av att vara med och påverka och att de kan förmedla budskap mellan de unga och sektorn, säger Pia Pakarinen.

Försöket inleds tisdag 12.2. i och med Fostrans- och utbildningsnämndens möte.


DELA