Förhandsröstning vid riksdagsvalet är 3–9.4. Foto: Kimmo Brandt.

Valdagen är söndagen den 14 april

I riksdagsvalet kan väljarna rösta på valdagen den 14 april. Väljarna får rösta enbart på en person som ställts upp som kandidat i den egna valkretsen. Väljarens valkrets anges i anmälan om rösträtt.

Tidstabell

Både vid röstningen på valdagen och vid förhandsröstningen ska väljarna styrka sin identitet. Identiteten kan styrkas till exempel med ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto. Valdagen är söndagen den 14 april och då är samtliga vallokaler öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt.

Röstningen på valdagen


Visa en större karta

Röstningsställena i Helsingfors stad på den egentliga valdagen (kungörelse pdf, 15 kb) vid riksdagsvalet 14.4.2019.

Väljaren kan också vid behov höra efter sitt eget röstningsställe på den egentliga valdagen hos Helsingfors centralvalnämnds byrå på telefonnumret 09 310 13344 eller på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga).

Läs mer:

Helsingfors stadsfullmäktige vädjar om valfred

Riksdagsval

Justitieministeriets valsidor

DELA