Förhandlingarna om platserna.

Förhandlingarna om platserna som förtroendevalda inleds

De politiska grupper som vid kommunalvalet valts in i Helsingfors stadsfullmäktige inleder förhandlingarna om platserna som förtroendevalda idag. I förhandlingarna strävar man bland annat efter att enas om fördelningen av borgmästarplatserna och fördelningen av platserna som förtroendevalda i stadsstyrelsen och dess sektioner samt i de olika sektornämnderna bland fullmäktigegrupperna.

I kommunalvalet valdes Helsingfors stadsfullmäktiges 85 ledamöter och deras ersättare. De politiska grupper som valdes till stadsfullmäktige, det vill säga Samlingspartiet, De gröna, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet, Rörelse Nu, Centern och Kristdemokraterna, ska härnäst komma överens om hur platserna som förtroendevalda i stadens olika förvaltningsorgan ska delas upp bland grupperna.

Borgmästarkandidaten för den största gruppen i det nya fullmäktige, det vill säga Samlingspartiets Juhana Vartiainen har sammankallat till förhandlingar om platserna som förtroendevalda, som inleds idag den 18 juni. Under förhandlingarna diskuteras bland annat fördelningen av borgmästarplatserna, fullmäktiges ordförandeplatser samt fördelningen av platserna i stadsstyrelsen, dess sektioner och stadens olika sektornämnder och sektioner bland grupperna.

Om man under förhandlingarna kan komma överens om fördelningen av platserna, utser grupperna förtroendevalda till de överenskomna platserna inom sig. Stadsstyrelsen behandlar utnämningen av förtroendevalda vid sitt möte den 26 juli, varifrån ärendet går vidare till stadsfullmäktige.

Det slutgiltiga beslutet om fördelningen av plasterna som förtroendevalda och borgmästarplatserna fattas av det nyvalda fullmäktige vid dess första möte den 2 augusti.

Mer information:
Nyheten Fastställda resultat vid kommunalvalet
Kommunalvalets resultat
Helsingfors stadsfullmäktige

Foto: Paavo Jantunen