Strand badvakt. Foto: Tuuli Hiidensalo / Helsingfors stad

Förändringar i Helsingfors stads rekrytering för sommararbete

Coronakrisen påverkar också Helsingfors stad rekrytering av sommararbetare. Helsingfors är Finlands största arbetsgivare. Behovet av sommarrekrytering säkerställs separat för varje sektor och anställningsavtal görs efter övervägande för de sommararbetsuppgifter där servicen fortgår.

Normalt anställer staden inom sina sektorer sammanlagt cirka 4 000 sommararbetare och vikarier varje år. En del av ansökningsprocesserna pågår för närvarande. Staden har beslutat att även om behovet  av sommararbetare har blivit osäkert, kan intervjuerna fortsätta, men inga beslut om val av sommararbetare fattas tills vidare.

”På grund av den rådande coronasituationen har vi varit tvungna att delvis skjuta upp intervjuer och val av sommararbetare. Vi följer med situationen och kommer med noggrannare uppgifter i slutet av april. De som redan fått en sommararbetsplats meddelar vi direkt ifall det blir några ändringar i deras arbetsbeskrivning. Men varje sommararbetsplats som blivit överenskommen kommer att förverkligas”, bekräftar personaldirektör Nina Gros.

Inom sektorn för kultur- och fritid förverkligas många populära sommarjobb inom idrottstjänsterna för de personer som redan fått sin sommararbetsplats bekräftad. På detta sätt säkerställer staden att tjänster som nu är stängda kan öppnas igen och utvidgas om det blir möjligt. Samtidigt tryggas driften av sådana tjänster som endast är öppna under sommarsäsongen. Valda sommararbetare kan anställas för ersättande uppgifter på andra idrottsplatser om sommarsäsongens tjänster inte öppnar normalt.

Rekryteringen av nya semestervikarier fortsätter efter att man har försäkrat sig om att serviceproduktionen kan fortsätta. Rekrytering av nya semestervikarier kommer att fortsätta när det finns säker information om att produktionen av service kan fortsätta. Först utreds dock lämpligheten för uppgifterna hos den del av stadens personal som överförts till stadens Expertbank.

De sommarjobb som Helsingfors stad erbjuder har varje år varit populära. Förra året fick staden  mer än 17 300 ansökningar, varav cirka 13 700 sökande var i åldern 16–17 år. 3 980 personer fick sommarjobb och av dessa var 860 i åldern 16–17 år.