FN-program för investeringar i samhällsutveckling till Helsingfors

FN:s kontor för projekttjänster UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling (Social Impact Investing Initiative, S3I) ska bidra till att FN-målen för hållbar utveckling nås i utvecklingsländer. Programmet fokuserar på omfattande infrastrukturprojekt inom tre sektorer: förnybar energi, förmånligt boende och hälsa. Programmets roll är att agera projektutvecklare, det vill säga att utveckla projekten så att de når en investeringsnivå som lockar privata investerare. Investeringar i samhällsutveckling är ansvarsfulla investeringar som väntas både ge ekonomisk avkastning och ha samhällseffekter.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och UNOPS verkställande direktör Grete Faremo undertecknade avtalet om UNOPS Finlandskontor den 12 augusti.

Programmet för investeringar i samhällsutveckling är viktigt även för Helsingfors stad.

”Staden är med om att facilitera förläggningen av UNOPS till Helsingfors och vill med det skapa en konkret bild av en internationellt nätverkande stad som erbjuder en utmärkt verksamhetsmiljö för globala organisationer. Programmet för investeringar i samhällsutveckling är viktigt i globalt hänseende och stöder dessutom Helsingfors strävanden att få en allt större roll i förverkligandet av målen för hållbar utveckling”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Förläggningen av UNOPS-programmet till Helsingfors betyder att FN får en synligare roll i Finland. Sedan tidigare finns FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU-WIDER i Helsingfors och FN:s laboratorium för teknologiinnovationer UNTIL i Otnäs i Esbo.

Programkontoret kommer att finnas i Sofia Future Farm i Helsingfors centrum.

Mera information:

UNOPS

Pressmeddelande

DELA