Foto: Infofinland

Flerspråkiga InfoFinland berättar hur världens bäst fungerande land fungerar

Jämställdhet, utbildning av hög kvalitet och en ren natur lockar allt fler internationella experter till Finland. När experterna flyttar hit för att arbeta, tar de med sig sin partner och sin familj. Invandrarna har många frågor: var ska partnern hitta jobb, hur ordnar det sig med barnens utbildning, var kan man lära sig finska eller svenska?

Svar på bland annat dessa frågor finns i webbtjänsten InfoFinland. På webbplatsen finns information på tolv språk om hur världens bäst fungerande land fungerar.

– InfoFinland läses i hög grad utanför Finland redan före flytten till Finland. Pålitlig information på det egna språket är av största vikt för integrationen, säger chefredaktör Eija Kyllönen-Saarnio från Helsingfors stad.

Globalt sett är InfoFinland en unik tjänst. Även många andra länder tillhandahåller information till invandrare, men InfoFinland har ett exceptionellt språkutbud. Språken i InfoFinland talas i hela världen från Silicon Valley till Peking.

InfoFinland har även en systersida, Finnishcourses.fi, med vars hjälp man kan söka finskakurser i Helsingfors-, Tammerfors- och Åboregionerna.

InfoFinlands omfattande flerspråkiga informationspaket kan utnyttjas även i andra tjänster. Arbets- och näringsministeriet publicerar i december guiden Tervetuloa Suomeen (Välkommen till Finland), vars material är taget från InfoFinland. Guiden delas ut av magistraten, Migrationsverket och Finlands beskickningar utomlands.

Webbplatsen InfoFinland har producerats i samarbete med myndigheter och kommuner sedan 2003. Webbplatsen publiceras av Helsingfors stad. Tjänsten hette tidigare Infobanken. Det nya namnet ger en tydligare beskrivning av tjänsten: information om Finland.

Tjänsten finns på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska.

Webbplatsen InfoFinland finns på adressen infofinland.fi.

DELA